Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

АЛГОРИТМ дій керівника об’єкта при виникненні надзвичайної ситуації воєнного характеру

АЛГОРИТМ

дій керівника об’єкта при виникненні надзвичайної ситуації воєнного характеру

У разі НС воєнного характеру керівництвом об’єкту здійснюються наступні заходи:

– уточнюється план цивільного захисту на особливий період;

– приводяться в готовність до використання за призначенням захисні споруди цивільного захисту;

– уточнюються розрахунки щодо укриття робочого персоналу та населення, а також порядок зайняття захисних споруд цивільного захисту;

– готуються до розгортання формування цивільного захисту;

– приводяться в готовність пункти видачі ЗІЗ;

– приводяться в готовність пости радіаційного та хімічного спостереження, диспетчерські служби;

– проводяться заходи щодо призначення працюючих на посади та звільнення з посад керівників і фахівців відповідно до плану заміщення військовозобов’язаних, які у зв’язку із мобілізацією підлягають призову;

– уточнюється порядок та здійснюються заходи з посилення охорони важливих ділянок об’єкту;

– здійснюються заходи щодо підготовки та введення режиму світломаскування об’єкту;

– здійснюються заходи щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єкту: на всіх виробничих та інших ділянках об’єкту здійснюються додаткові протипожежні заходи.

ДОДАТКОВО керівництвом об’єкту здійснюються заходи:

– організовується цілодобове чергування підрозділів з обслуговування ЗС ЦЗ;

– розгортаються медичні пункти, проводиться забезпечення їх медичним обладнанням і медикаментами;

– проводиться закладка медичного обладнання і медикаментів до захисних споруд цивільного захисту;

– готуються до вивозу з небезпечних районів (зон можливого руйнування, радіаційного, хімічного зараження) матеріально-технічні засоби, паливно-мастильні матеріали тощо;

– здійснюються невідкладні заходи щодо забезпечення сталої роботи об’єкту і безаварійної його зупинки за встановленим сигналом;

– якщо на території передбачається ведення бойових дій, розгортаються евакуаційні органи.