Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

6

П Р О Т О К О Л № 6

засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

20” квітня 2017 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: заступник голови комісії — Герасіменя О.А.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ЗАПРОШЕНІ: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Про стан техногенної безпеки і заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно небезпечних об’єктах міста.

Доповідачі: начальник сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Миколаївській області – Швець О.М., начальник управління з питань НС та ЦЗН ММР – Герасіменя О.А.

Відповідно до Переліку ПНО області, затвердженого рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 16.11.2016 (протокол № 13), на обліку в місті перебуває 389 ПНО та ОПН, з яких 9 – хімічно небезпечних об’єктів. Слід зазначити, що кожного року кількість ПНО як на території області, так і на території міста збільшується. Винятком не є і поточний рік, збільшення на 47 об’єктів або 12 %. Збільшення таких об’єктів пов’язано із використанням суб’єктами господарювання у своїй діяльності небезпечних речовин, перш за все хімічних або вибухонебезпечних.

Належний державний контроль за виконанням вимог техногенної безпеки на них можливий лише після проведення процедури ідентифікації.

З початку поточного року ГУ розглянуто та погоджено 41 матеріал ідентифікації потенційної небезпеки об’єктів. Загальний показник проведення ідентифікації ПНО становить близько 10% від кількості об’єктів, розташованих на території міста.

Незадовільно організована робота щодо проведення ідентифікації ПНО у Заводському (13%) та Центральному (14%) районах.

Для 251 ПНО розроблено паспорти безпеки та направлено на реєстрацію до державного реєстру страхового фонду документації, що становить 65% (протягом 2016 року направлено на реєстрацію 50 паспортів), не завершено у Корабельному, де не паспортизовано 36 об’єктів (або 50%), Інгульський – 31 (34%), Заводському – 29 (32%) та Центральному районах – 41 (30%). Більшість непаспортизованих об’єктів залишаються такими ще з минулих років.

Окремої уваги заслуговує питання проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, оскільки з прийняттям Кодексу цивільного захисту саме на керівників ОПН покладено обов’язок щодо розробки планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі – ПЛАС), декларацій безпеки і впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – локальна система).

На 278 ПНО проведена ідентифікація ОПН, що становить 71% від необхідного. За результатами ідентифікацій об’єктів підвищеної небезпеки на території міста визначено 66 ОПН, що становить 16% від загальної кількості ПНО.

Керівникі ПНО під час проведення процедури ідентифікації ОПН навмисно зменшують кількість небезпечних речовин та збільшують мінімальну відстань до об’єктів турботи, що перш за все призводить до неналежного виконання вимог техногенної безпеки (впровадження локальних систем, розроблення ПЛАС, декларації та проведення обов’язкового страхування) і надалі впливає на відповідне попередження та реагування на НС, виникнення яких можливе на них.

Для 38 ОПН складено плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій, з яких 18 підлягають перегляду.

Протягом поточного року розроблено лише 2 ПЛАСи. Порівнюючи з минулими роками, даний показник зменшився майже вдвічі (у 2016 році – 7, 2015 році – 7, 2014 – 10).

На території міста Миколаєва з 389 ПНО підлягає обов’язковому страхуванню 201 об’єкт. На сьогодні застраховано 137 вищезазначених об’єктів, що становить 68% від загальної кількості.

Щодо впровадження локальних систем, слід зазначити, що керівниками (власниками) 27 (40%) ОПН технічні умови погоджені органом державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, для 23, що становить 34% від загальної кількості, розроблено відповідну проектну документацію. На 13 (19%) об’єктах локальні системи змонтовано. Прийнято в експлуатацію 6 (9%).

На території м. Миколаєва створено та діють 8 аварійно-рятувальних служб (АРЗ СП ГУ ДСНС України у Миколаївській області, 10 взвод ДВГРАРЗ ДСНС України, 5 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Миколаївській області, об’єктова аварійно-рятувальна служба МУМА УДП «Укрхімтрансаміак» (27.02.2014 скінчився строк дії свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби).

Враховуючи вимоги ст. 133 КЦЗ та «Переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі», затвердженого ПКМУ від 26.10.2016 № 763 на території м. Миколаєва на сьогодні підлягають постійному обов’язковому обслуговуванню 1 територія та 196 об’єктів суб’єктів господарювання. Загалом по місту аварійно-рятувальними службами обслуговується 1 територія та 87 об’єктів, що становить 44%.

Обговоривши дане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1.Адміністраціям районів ММР (Березі, Дмитруку, Гладун, Цуканову) на засіданнях районних комісій з питань ТЕБ і НС заслухати:

– керівників ПНО та ОПН (за поданням районних відділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області), які не виконують вимоги нормативно-правових актів щодо проведення паспортизації, ідентифікації, розробки ПЛАСів на ПНО, здійснення обов’язкового страхування цивільної відповідальності, розроблення декларацій безпеки;

– керівників ХНО (за поданням районних відділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області), які не виконують вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення персоналу об’єкта засобами радіаційного та хімічного захисту, обладнання робочого місця чергового диспетчера ХНО, виконання інших заходів хімічного захисту.

– встановити контроль за розробленням графіків поетапного впровадження об’єктів підвищеної небезпеки району (міста) автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей і відповідного впровадження локальних систем.

Термін: 01.09.2017

2. Запропонувати ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Грицаєнку):

– посилити контроль за проведенням ідентифікації та паспортизації ПНО, ідентифікації та розробленням ПЛАСів і декларацій для ОПН, здійсненням обов’язкового страхування цивільної відповідальності ПНО та ОПН, поетапним впровадженням автоматизованих систем раннього виявлення НС та оповіщення на ОПН.

Термін: постійно

– винести на розгляд регіональної комісії з питань ТЕБ та НС відкоректований Перелік ПНО області.

Термін: травень 2017 року

3. Запропонувати керівникам (власникам) потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки:

3.1. Організувати завершення паспортизації потенційної небезпеки.

3.2. Провести роботу щодо розроблення планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій для ОПН.

3.3. Укласти угоди з державними аварійно-рятувальними службами на постійне аварійно-рятувальне обслуговування.

3.4. Запропонувати керівникам (власникам) хімічно-небезпечних об’єктів організувати виконання заходів щодо хімічного захисту персоналу та непрацюючого населення, забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту.

Термін: 01.09.2017.

4. Запропонувати МУМА УДП «Укрхімтрансаміак» організувати атестацію аварійно-рятувальної служби.

Термін: 01.09.2017.

5. Інформацію про прийняті рішення та вжиті заходи надавати до головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Термін: 01.09.2017.

ІІ. Про ускладнення епідемічної та епізоотичної ситуації з дирофіляріозу в м.Миколаєві та заходи з профілактики трансмісівних інфекцій.

Доповідач: завідувач відділенням організації епідеміологічних досліджень та моніторингу ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України” – Табала О.О.

Ситуація з дирофіляріозу в Миколаївській області, як і в Україні в цілому, є епідемічно нестійкою, що підтверджується тенденцією зростання захворюваності людей. В Україні за останні 10 років зареєстровано зростання захворюваності на дірофіляріз серед людей у 2,4 рази.

В Миколаївській області, за офіційними статистичними даними, впродовж 1997–2016 років (за останні 20 років) зареєстровано 146 випадків дирофіляріозу, при цьому основну кількість захворівших (від 33% до 100%) складають мешканці м.Миколаєва. В останні роки спостерігається зростання питомої ваги захворювань на дірофіляріоз саме серед мешканців м.Миколаєва, що пов’язано з активізацією переносників, поліпшенням діагностики та великою кількістю населення на обмеженій території.

У переважній більшості випадків джерела інвазії достеменно виявити не довелося, проте усі хворі відмічали напад комарів за місцем проживання або при перебуванні в інших місцях (в зонах відпочинку, на рибалці, в лісі, на дачних ділянках, тощо).

При проведенні аналізу карт епідеміологічного обстеження вогнищ дірофіляріозу в Миколаївскій області встановлено, що хворіють у більшості жінки; за віковим цензом – дірофіляріоз реєструвався переважно у віковій категорії 20-50 років, локалізація гельмінту переважно у області обличчя та голови. Зареєстровано випадки, коли від однієї людини вилучено 2 особини гельмінта до 15-18 см довжиною.

Основним джерелом розповсюдження хвороби є тварини сімейства псових. Захворюваність собак на дирофіляріоз залишається на високому рівні – від 21% до 45% і станом на сьогодні набуває характеру епідемії.

Переносниками дирофіляріозу являються різного роду комарі. Усіма видами дирофілярій людина заражається тільки при укусі комара, інвазованого личинками цих гельмінтів. Висока сприйнятливість і відсутність специфічної профілактики дірофіляріозу у людей і тварин створює небезпечну тенденцію до швидкого розповсюдження цього зооантропонозного гельмінтозу. Особиста профілактика дирофіляріозу полягає лише в захисті від укусів комарів.

На території міста проводиться постійний системний моніторинг за комарами – переносниками інфекційних та паразитарних хвороб. З березня по жовтень ведеться щодекадний облік чисельності кровосисних комарів, проводяться фенологічні спостереження.

Анофелогенна площа м. Миколаєва (місця для виплоду комарів) становить понад 67,8 га, в тому числі:

– Центральний та Заводський райони – 59,1 га;

Інгульський та Корабельний райони – 8,7 га.

Впродовж минулого року обробки зазначених площ проти личинок комарів не проводились. У м. Миколаєві було проведено лише обробку підвальних приміщень житлових будинків проти імаго (дорослих комах) на загальній площі у 162,9 тис. кв. м, що вкрай недостатньо.

З метою профілактики інфекційних та паразитарних захворювань серед населення та утримання популяції комарів на епідемічно безпечному рівні необхідно навесні поточного року провести винищувальні протикомарині заходи на анофелогенних водних об’єктах та у підвальних приміщеннях з метою недопущення вильоту дорослих комах.

Обговоривши дане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1.Адміністраціям районів ММР (Березі, Дмитруку, Гладун, Цуканову):

1.1. Розглянути дане питання на засіданнях районних комісій з питань ТЕБ і НС та затвердити першочергові протикомарині заходи, що ведуть до скорочення місць виплоду кровосисних комарів на відповідних територіях, у тому числі у місцях масового відпочинку населення.

Термін: травень 2017 року

1.2. Відповідно до статті 5 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” передбачити в установленому порядку виділення додаткових асигнувань на впровадження профілактичних та протиепідемічних заходів на підвідомчих територіях, місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах.

Термін: травень 2017 року

  1. 2. Управлінню охорони здоров’я ММР (Фаюку) підготувати розрахунки необхідної кількості медикаментів, в тому числі лікувальних препаратів, дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту на випадок ускладнення епідемічної ситуації з дирофіляріозу, малярії, лихоманки Зіка, тощо та здійснення можливих лікувальних заходів на території м.Миколаєва.

Термін: травень 2017 року

3. ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України” (Клочку):

– направити до адміністрацій районів ММР місця розміщення анофелогенних зон на території міста;

– перелік препаратів та норми їх використання під час обробки анофелогенних зон.

Термін: квітень 2017 року

4. ДВГРАРЗ ДСНС України (Евстратенку) направити до адміністрацій районів ММР розрахунки вартості робіт з обробки анофелогенних зон проти личинок комарів.

Термін: квітень 2017 року

5. КП ММР “Центр захисту тварин” (Ткач) сумісно з управлінням Держпродспоживслужби у м. Миколаєві проводити відбір проб у відловлених собак та перевірку на інфекційні хвороби.

Термін: постійно

6. Департаменту ЖКГ ММР (Пальку) вжити заходи щодо проведення винищувальних протикомариних заходів у підвальних приміщеннях житлових будинків.

Термін: травень 2017 року

7. Інформацію про хід виконання заходів надавати до управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Термін: до 30.05.2017, до 05.09.2017

ІІІ. Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування, установ та організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей та підлітків організованих колективів у літній період 2016 року.

Доповідачі:завідувач відділенням організації епідеміологічних досліджень та моніторингу ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України” – Табала О.О., начальник відділу виховної роботи управління освіти ММР — Сискова Л.В., представник управління у справах фізичної культури і спорту ММР — Зозуля О.М.

На виконання міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2018 роки, доручення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій управлінням освіти Миколаївської міської ради проводиться відповідна робота.

З лютого розпочався підготовчий період з організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року. Дане питання розглянуто на нараді керівників навчальних закладів міста, заступників директорів з виховної роботи , начальників відпочинкових таборів та відповідальних з охорони праці. Сформовано мережу пришкільних відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей. Планується відкрити 53 таких табори для 2730 дітей за бажанням батьків та дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки (відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей). У навчальних закладах сформовано банк даних пільгової категорії дітей.

Табори працюватимуть з 29 травня по 23 червня з 8.00 до 17.00 години. Проводиться підготовка пришкільних таборів на відповідність до основних санітарно-гігієнічних вимог, формуються кадри. Перевіряється готовність їдалень, харчоблоків закладів, на базі яких буде організовано гаряче харчування учнів. Здійснюється ремонт, генеральне прибирання приміщень, які будуть виділені для роботи таборів. Працівники пришкільних таборів проходять проф. медичні огляди. Собівартість дітодня відповідно до рішення ММР планується 12,0 грн. Проводиться відповідна робота щодо забезпечення таборів якісною питною водою, миючими та дезінфекційними засобами, медичними засобами першої допомоги.

До планів роботи таборів включені заходи щодо змістовного дозвілля, фізкультурно-спортивної роботи. На базі позашкільних навчальних закладів освіти працюватимуть гуртки за інтересами дітей, готується проведення для шкільних таборів культурно-масових заходів.

Управління освіти ММР постійно тримає на контролі підготовку навчальних закладів до роботи відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей.

Обговоривши дане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Управлінню освіти ММР (Деркач):

 1. 1.1. Створити здорові і безпечні умови відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків, забезпечити дотримання санітарних норм і правил.

 2. 1.2. Забезпечити будівлі, в яких розташовані табори, необхідними первинними засобами пожежогасіння та неухильне виконання заходів з пожежної безпеки.

 3. 1.3. Забезпечити постійний контроль медичного персоналу за станом здоров’я дітей, повноцінним якісним харчуванням, за проведенням оздоровчих і гігієнічних процедур.

 4. 1.4. Провести дератизаційні, дезінсекційні та дезінфекційні заходи у навчальних закладах відповідно до укладених угод. Вирішити питання збору та вивезення побутового сміття.

 5. 1.5. Провести нараду-семінар з охорони праці та безпеки життєдіяльності для начальників відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей, відповідальних з охорони праці навчальних закладів.

 6. 1.6. Провести атестацію з охорони праці та безпеки життєдіяльності начальників відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей.

 7. 1.7. Забезпечити у літній період 2017 року проведення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води та харчових продуктів.

 8. 1.8. Зобов’язати керівників відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей, направити листа до ГУ ДСНС України у Миколаївській області, ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України”, управління Держпродспоживслужби у м. Миколаєві з питання щодо перевірки готовності навчальних закладів, де будуть організовані відпочинкові табори, до організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року.

Термін: до 10.05.2017

 1. 2.1. Забезпечити відпочинкові табори з денним перебуванням дітей медичними працівниками.

Термін: до 20.05.2017

2.2. Забезпечити медичне обстеження дітей та підлітків, які направляються на оздоровлення, з обов’язковою видачею медичної довідки з відомостями про групу з фізкультури, режим оздоровлення, епідоточення за місцем проживання, ксерокопії карти профілактичних щеплень та довідки про відсутність інфекційних хвороб та педикульозу.

Термін: травень – вересень 2016 року

2.3. Забезпечити надання територіальними лікувально-профілактичними закладами, невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги дітям, які знаходяться на оздоровленні та відпочинку.

Термін: протягом оздоровчого сезону

2.4. Забезпечити направлення медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих оздоровчих закладах, на семінар-нараду з питань організації надання медичної допомоги дітям в оздоровчих закладах.

Термін: 05.05.2017

3. Рекомендувати ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Клочку):

3.1. Проводити виробничий лабораторний контроль питної води та харчових продуктів за угодами, укладеними з власниками та керівниками дитячих організованих колективів.

Термін: постійно

3.2. Забезпечити проведення моніторингових досліджень та відвідувань об‘єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення Миколаївської області згідно з Планом, погодженим з органами місцевого самоврядування, в тому числі проведення досліджень у місцях проживання, навчання, відпочинку населення та на природних територіях курортів.

Термін: згідно Плану проведення моніторингових досліджень

3.3. Забезпечити організацію та проведення розслідування причин і умов виникнення епідемій, спалахів та групових інфекційних хвороб, кожного випадку (осередку) особливо небезпечних інфекційних хвороб, ботулізму, отруєнь грибами, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) із застосуванням необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.

Термін: при виникненні зазначених ситуацій

3.4. Забезпечити проведення лабораторних досліджень за зверненнями фізичних та юридичних осіб в межах повноважень із дотриманням вимог чинного законодавства.

Термін: постійно

3.5. Забезпечити наявність в лабораторній мережі ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України” запасу діагностичних імунобіологічних препаратів та поживних середовищ на випадок епідемічних ускладнень.

Термін: постійно

4. Інформацію про хід виконання заходів надавати до управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Термін: до 30.05.2017, до 05.09.2017

ІV. Про часткове руйнування самопливного каналізаційного колектору на проспекті Богоявленський, 325/4.

Доповідач: генеральний директор МКП “Миколаївводоканал” – Дуденко Б.Л.

 1. 10 квітня 2017 року на проспекті Богоявленський, 325/4 в Корабельному районі провалився сміттєвоз. За результатами обстеження встановлено що обвалився звід залізобетонного самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм внаслідок тривалої газової корозії. Силами підприємства виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи на аварійному колекторі, прокладеному на глибині 5 м.

 2. Самопливний залізобетонний каналізаційний колектор діаметром 800 мм по проспекту Богоявленський, 325/4 збудовано 1981 році. У разі його повного руйнування за 1 годину виллється понад 500 куб. м. неочищених каналізаційних стоків на вулиці міста. Буде обмежено водопостачання 35 тис. мешканців міста.

 3. З метою недопущення переростання вищезазначених подій у надзвичайну ситуацію техногенного характеру та пом’якшення її можливих наслідків необхідно здійснити реконструкцію самопливного каналізаційного колектора, розташованого по проспекту Богоявленський, 325/4.

 4. У зв’язку із складним фінансовим станом підприємства та з метою запобігання і ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних мережах міста МКП “Миколаївводоканал” звернувся з проханням виділити із матеріального резерву м.Миколаєва трубу поліпропіленову гофровану d- 500 мм в кількості 48 п. м.

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. МКП “Миколаївводоканал” (Дуденко) надати міському голові пакет обгрунтовуючих документів щодо необхідності виділення із матеріального резерву м. Миколаєва труби поліпропіленової d- 500 мм в кількості 48 п. м.

2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасімені) підготувати та винести на розгляд виконкому Миколаївської міської ради проект рішення щодо виділення з матеріального резерву м. Миколаєва матеріалів з розрахунку:

Отримувач

Труба ПП d-500 (п.м)

МКП “Миколаївводоканал”

48

Термін: 24.04.2017

V. ДОДАТКОВЕ ПИТАННЯ

Про погіршення погодних умов на території міста Миколаєва.

Доповідач: начальник відділу захисту населення і територій управління з питань НС та ЦЗН ММР – Жмур С.О.

З 18 по 22 квітня у південних, східних та більшості центральних областей відбувається значне погіршення погодних умов. Різке зниження температури повітря, дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, а також різкі пориви вітру подекуди досягають рівня небезпечного явища та вже спричинили чимало незручностей для населення.

Станом на 07:00 20 квітня залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях, Харківській – 99 н.п., Дніпропетровській – 72 н.п., Полтавській – 14 н.п., Херсонській – 9 н.п. та Запорізькій – 5 н.п. Продовжуються роботи з відновлювання електропостачання населених пунктів.

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2,5 тис. дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 р.н.

За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології 20-21 квітня по області та м. Миколаїв очікуються складні погодні умови: вітер північний 15-20 м/с, вночі заморозки 0-5°. Вдень 20 квітня та протягом доби 21 квітня сильні опади, вночі 21 квітня місцями дуже сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу. Тимчасове утворення снігового покриву.

Попереджувальна інформація щодо несприятливих погодних умов доводиться до населення міста з 15.00 18.04.2017 через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві.

Станом на 700 20.04.17 зафіксовано падіння 53 дерев.

10 взводом ДВГРЗ ДСНС України ліквідовано падіння аварійних дерев за 34 адресами та здійснено обстеження чотирьох аварійних дерев. Фахівцями ТОВ «Проектбудсервис» ліквідовано падіння аварійних дерев за 3 адресами.

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та враховуючи обставини, що склалися в інших областях,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Адміністраціям районів міста ММР (Гладун, Дмітрук, Береза, Цуканов):

1.1. Перевести на посилений режим роботи органи управління, сили та засоби.

1.2. Уточнити розрахунки техніки яка визначена для боротьби зі сніговими заметами, ожеледицею та іншими наслідками стихійних явищ.

1.3. Уточнити закріплення території за підприємствами всіх форм власності для прибирання снігу.

1.4. Забезпечити розчищення зупинок громадського транспорту тротуарів та під’їздів до об’єктів життєзабезпечення (хлібозаводи, лікарні, СШМД).

Термін: на період погіршення погодних умов

2. Департаменту ЖКГ ММР (Пальку):

2.1. Забезпечити адміністрації районів ММР сіллю для посипки зупинок громадського транспорту на підвідомчій території.

2.2. Спланувати роботи щодо очищення від снігу та посипки вулиць міста в цілодобовому режимі.

2.3. Забезпечити очищення від снігу та посипки тротуарів та внутрідворових проїздів.

Термін: на період погіршення погодних умов

3. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасімені):

3.1. Організувати координацію дій підприємств, установ та організацій міста з попередження виникнення надзвичайної ситуації.

3.2. Продовжити інформування населення щодо несприятливих погодних умов.

3.3. У разі необхідності підготувати та винести на розгляд виконкому Миколаївської міської ради проект рішення щодо виділення з матеріального резерву м. Миколаєва паливо-мастильних матеріалів з розрахунку:

Отримувач

Бензин А-92 (л)

Бензин А-95 (л)

Дизельне пальне (л)

Газ (л)

Адміністрація Заводського району ММР

25

400

Адміністрація Центрального району ММР

25

400

Адміністрація Інгульського району ММР

25

400

Адміністрація Корабельного району ММР

25

400

Департамент ЖКГ ММР

400

1000

ДВГРАРЗ ДСНС України

100

45

100

АРЗ СП ГУ ДСНС України у Миколаївській області

100

Термін: 24.04.2017

4. Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР (Солодовнику) організувати на період складних погодних умов, розміщення транзитного транспорту на стоянках для вантажного автотранспорту.

5. КП „ЕЛУ автодоріг” (Горобенко) забезпечити посипку аварійно-небезпечних дільниць на дорогах міста.

6. Рекомендувати Південному округу ПАТ „Миколаївобленерго” (Сідоренко), управлінню з експлуатації газового господарства м.Миколаєва (Машталіруку), МКП “Миколаївводоканал” (Дуденко) організувати безперебійне функціювання підвідомчих систем, ділянок та об’єктів, не допускати відключення об’єктів життєзабезпечення.

7. Інформацію про виконанні роботи надавати до управління з питань НС та ЦЗН ММР станом на 8:00 та 16:00.

Термін: на період погіршення погодних умов

VІ. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень залишаю за собою.

Заступник голови комісії О.А. Герасіменя

Відповідальний секретар комісії С.П. Бондарь