Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

7

П Р О Т О К О Л № 7

засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“26” квітня 2018 року м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови комісії — Криленко В.І.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ЗАПРОШЕНІ: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Про стан техногенної безпеки і заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно небезпечних об’єктах міста.

Доповідачі: МКП “Миколаївводоканал”, лікарня швидкої медичної допомоги, ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Відповідно до Переліку ПНО області, затвердженого рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 19.10.2017 (протокол № 8), на обліку в місті перебуває 397 ПНО.

Слід зазначити, що кожного року кількість ПНО як на території області, так і на території міста збільшується. Винятком не є і поточний рік, збільшення на 8 об’єктів або 2 %. Збільшення таких об’єктів пов’язано із використанням суб’єктами господарювання у своїй діяльності небезпечних речовин, перш за все хімічних або вибухонебезпечних.

Також важливо зазначити, що збільшення потенційно небезпечних об’єктів та, як наслідок, належний державний контроль за виконанням вимог техногенної безпеки на них можливий лише після проведення процедури ідентифікації.

Так, з початку поточного року Головним управлінням розглянуто та погоджено 18 матеріал ідентифікацій потенційної небезпеки об’єктів. Загальний показник проведення ідентифікації ПНО становить близько 10% від кількості об’єктів, розташованих на території міста.

Незадовільно організована робота щодо проведення ідентифікації ПНО у Заводському та Центральному (16%) районах.

Для 288 ПНО розроблено паспорти безпеки та направлено на реєстрацію до державного реєстру страхового фонду документації, що становить 73% (протягом 2017 року направлено на реєстрацію 33 паспорта).

Незважаючи на те, що цей захід не потребує матеріальних витрат суб’єктів господарювання, роботу не завершено у Центральному, де не паспортизовано – 28 об’єктів (або 21%), Корабельному – 20 (або 27%), Інгульський – 30 (29%) та Заводському – 31 (32%). Важливо зазначити, що більшість непаспортизованих об’єктів залишаються такими ще з минулих років.

Окремої уваги заслуговує питання проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, оскільки з прийняттям Кодексу цивільного захисту саме на керівників ОПН покладено обов’язок щодо розробки планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі – ПЛАС), декларацій безпеки і впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – локальна система).

Так, на 278 ПНО проведена ідентифікація ОПН, що становить 71% від необхідного. За результатами ідентифікацій об’єктів підвищеної небезпеки на території міста визначено 83 ОПН, що становить 20% від загальної кількості ПНО.

Більшість керівників ПНО під час проведення процедури ідентифікації ОПН навмисно зменшують кількість небезпечних речовин та збільшують мінімальну відстань до об’єктів турботи, що перш за все призводить до неналежного виконання вимог техногенної безпеки (впровадження локальних систем, розроблення ПЛАС, декларації та проведення обов’язкового страхування) і надалі впливає на відповідне попередження та реагування на НС, виникнення яких можливе на них.

Для 63 ОПН (75%) складено плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій, з яких 18 підлягають перегляду.

З початку поточного року розроблено лише 1 ПЛАС. Порівнюючи з минулими роками, даний показник зменшився майже вдвічі (у 2017 – 2, 2016 році – 7, 2015 році – 7, 2014 – 10).

На території міста Миколаєва з 397 ПНО підлягає обов’язковому страхуванню 186 об’єктів. На сьогодні застраховано 134 вищезазначених об’єктів, що становить 83% від загальної кількості.

Щодо впровадження локальних систем, слід зазначити, що керівниками (власниками) 30 (36%) ОПН технічні умови погоджені органом державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, для 28, що становить 33% від загальної кількості, розроблено відповідну проектну документацію. На 17 (20%) об’єктах локальні системи змонтовано. Прийнято в експлуатацію 12 (14%).

Що стосується діяльності аварійно-рятувальних служб, необхідно зазначити, що на території м. Миколаєва створено та діють 8 аварійно-рятувальних служб (АРЗ СП ГУ ДСНС України у Миколаївській області, 10 взвод Державного воєнізованого (аварійно-рятувального) загону ДСНС України, 5 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Миколаївській області, аварійно-рятувальна служба МУМА УДП «Укрхімтрансаміак»).

Враховуючи вимоги ст. 133 КЦЗ та «Переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі», затвердженого ПКМУ від 26.10.2016 № 763 на території м. Миколаєва на сьогодні 1 територія та 163 об’єкта суб’єктів господарювання підлягають постійному обов’язковому обслуговуванню.

Загалом по місту аварійно-рятувальними службами обслуговується 1 територія та 53 об’єкти, що становить 32% від загальної кількості.

Обговоривши дане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Адміністраціям районів ММР (Березі, Дмитруку,Гладун, Цуканову):

1.1 На засіданнях районних комісій з питань ТЕБ і НС заслухати керівників ХНО (за поданням районних відділів), які не виконують вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення персоналу об’єкта засобами радіаційного та хімічного захисту, обладнання робочого місця чергового диспетчера ХНО, виконання інших заходів хімічного захисту.

1.2 Встановити контроль за розробленням графіків поетапного впровадження об’єктів підвищеної небезпеки району автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей і відповідного впровадження локальних систем.

Термін: протягом другого кварталу

2. Запропонувати керівникам (власникам) потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки:

2.1 Організувати завершення паспортизації потенційної небезпеки;

2.2 Провести роботу щодо розроблення планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій для ОПН;

2.3 Укласти угоди з державними аварійно-рятувальними службами на постійне аварійно-рятувальне обслуговування.

Термін: протягом другого кварталу

3. Запропонувати керівникам (власникам) хімічно небезпечних об’єктів організувати виконання заходів щодо хімічного захисту персоналу, забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту.

Термін: протягом другого кварталу

4. Інформацію про прийняті рішення та вжиті заходи надавати до головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Термін: до 01.07.2018

ІІ. Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування, установ та організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей та підлітків організованих колективів у літній період 2018 року.

Доповідачі: ГУ Держсанепідслужби у Миколаївській області, управління освіти ММР, управління охорони здоров’я ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР.

На виконання міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2018 роки, з метою додержання законодавства щодо оздоровлення та відпочинку неповнолітніх управлінням освіти Миколаївської міської ради проводиться відповідна робота.

Розпочався підготовчий період з організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року. Дане питання розглянуто на нараді керівників закладів освіти міста (12 квітня), на семінарі начальників відпочинкових таборів та відповідальних з охорони праці (травень). Затверджено мережу відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей на базах закладів загальної середньої та позашкільної освіти (додається). Планується відкрити 53 таких табори для 3100 дітей за бажанням батьків та дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки (відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей). У закладах освіти сформовано банк даних пільгової категорії дітей.

Відпочинкові табори працюватимуть з 29 травня по 15 червня з 8.00 до 17.00 години (організовано дворазове харчування та денний сон дітей). Проводиться підготовка пришкільних таборів на відповідність до основних санітарно-гігієнічних вимог, формуються кадри. Перевіряється готовність їдалень, харчоблоків закладів, на базі яких буде організовано гаряче харчування учнів (бази харчування визначає комунальне виробниче підприємство з організації харчування у закладах освіти). Проводиться робота щодо підготовки приміщень, які будуть виділені для роботи таборів. Працівники пришкільних таборів проходять проф. медичні огляди. Дислокацію закладів, де будуть організовані відпочинкові табори, режим роботи, штатний розпис, перспективне меню, якість питної води буде погоджено з управліннями ДСНС, Держпродспоживслужби. Собівартість дітодня згідно з договором про послуги з організації харчування в навчальних закладах (від 30.03.2018 № 6-4) встановлено 19,81 грн. Проводиться відповідна робота щодо забезпечення таборів якісною питною водою, миючими та дезінфекційними засобами, медичними засобами першої допомоги.

На нараді начальників відпочинкових таборів та відповідальних з охорони праці буде розглянуто питання щодо організації занять з дітьми з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту за встановленою тематикою (суворе дотримання правил поводження на воді, на дорозі, протипожежних правил, поводження з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами, харчові отруєння), створення безпечних умов під час роботи табору. Спеціалістами управління освіти проводиться інструктаж з даних питань.

Під час роботи табору буде здійснюватися контроль за проведенням спортивних змагань, фізкультурно-спортивної роботи, організацією дозвілля дітей. На базі закладів позашкільної освіти працюватимуть гуртки за інтересами дітей, готується проведення для шкільних таборів культурно-масових заходів.

Управлінням освіти постійно вивчається стан підготовки закладів освіти до роботи відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей.

Оздоровленням та відпочинком у першочерговому порядку будуть забезпечуватись діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. В кожному Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Миколаєва створені банки даних таких дітей, які постійно поновлюються. Списки дітей указаної категорії затверджуються в територіальних соціальних службах. У заступників головних лікарів на постійному контролі знаходиться питання оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей з соціально-незахищених верств населення.

Для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку буде направлятись медичний персонал, підготовлений з питань надання невідкладної медичної допомоги, організації медичного забезпечення умов проживання та харчування дітей. 3 травня 2018 р. на базі обласної дитячої лікарні заплановано проведення семінар-наради для медичних працівників, які будуть працювати в дитячих оздоровчих закладах літнього відпочинку.

Діти, які будуть направлятись на оздоровлення та відпочинок, проходитимуть безкоштовне медичне обстеження. Медичний огляд виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих оздоровчих закладів також здійснюватиметься безкоштовно.

Всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку будуть забезпечені медичними працівниками. Територіальні лікувально-профілактичні заклади міста укладатимуть договори з директорами дитячих оздоровчих закладів з метою надання невідкладної кваліфікованої допомоги дітям, які будуть на відпочинку.

Стаціонарна допомога дітям, які будуть направлятись з оздоровчих закладів надаватиметься міською дитячою лікарнею №2, обласною дитячою лікарнею та обласною дитячою інфекційною лікарнею.

В управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради відсутні оздоровчі дитячі заклади. На базі МДП №3 працює реабілітаційне відділення для оздоровлення дітей пільгових категорій міста.

Обговоривши дане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

  1.  Управлінню освіти ММР (Личко):

    – створити здорові і безпечні умови відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків, забезпечити дотримання санітарних норм і правил;

    – забезпечити будівлі, в яких розташовані табори, необхідними первинними засобами пожежогасіння та неухильне виконання заходів з пожежної безпеки;

    – провести дератизаційні, дезінсекційні та дезінфекційні заходи у навчальних закладах відповідно до укладених угод. Вирішити питання збору та вивезення побутового сміття;

    – провести інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності начальників відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей.

Термін: до 20.05.2018

– забезпечити медичне обстеження дітей та підлітків, які направляються на оздоровлення, з обов’язковою видачею медичної довідки з відомостями про групу з фізкультури, режим оздоровлення, епідоточення за місцем проживання, ксерокопії карти профілактичних щеплень та довідки про відсутність інфекційних хвороб та педикульозу.

Термін: протягом оздоровчого сезону 2018 р.

2. Управлінню охорони здоров’я (Шамрай):

 

– забезпечити направлення медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих оздоровчих закладах, на семінар-нараду з питань організації надання медичної допомоги дітям в оздоровчих закладах, на базі обласної дитячої лікарні (конференц-зал).

 

Термін: 03.05.2018

 

 

– забезпечити відпочинкові табори з денним перебуванням дітей медичними працівниками.

 

– забезпечити постійний контроль медичного персоналу за станом здоров’я дітей, повноцінним якісним харчуванням, за проведенням оздоровчих і гігієнічних процедур.

Термін: до 20.05.2018

 

– забезпечити надання територіальними лікувально-профілактичними закладами, невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги дітям, які знаходяться на оздоровленні та відпочинку.

 

Термін: протягом оздоровчого сезону 2018 р.

ІІІ. Про результати контрольної перевірки та багатоступеневого командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у березні 2018 р.

Доповідач: начальник відділу захисту населення та території управління з питань НС та ЦЗН ММР — Жмур С.О.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 01.02.2018 № 23-р, у період з 19 по 23 березня 2018 року проводилась контрольна перевірка органів управління та сил цивільного захисту Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області та відповідне багатоступеневе командно-штабне навчання.

За результатами контрольної перевірки та багатоступеневого командно-штабного навчання стан готовності Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту оцінено як «обмежено відповідає вимогам» відповідно до вимог «Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту», затвердженої наказом МВС України від 06.02.2017 № 92 та «задовільний рівень» відповідно до «Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління та сил цивільного захисту», затверджених наказом ДСНС України від 29.01.2014 № 44.

З метою підвищення рівня готовності до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, злагодженості, оперативності та взаємодії при виконанні завдань з організації управління в надзвичайних ситуаціях та захисту населення і територій від їх наслідків, пропонується вжити ряд заходів, які викладені в проекті плану заходів щодо підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області за результатами контрольної перевірки та багатоступеневого командно-штабного навчання, який запропоновано на розгляд Комісії (додається).

Обговоривши дане питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Схвалити «План заходів щодо підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області за результатами контрольної перевірки та багатоступеневого командно-штабного навчання».

2. Відповідальним виконавцям плану інформацію про вжити заходи надавати до управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Термін: щокварталу до 5 числа, протягом 2018 року.

Перший заступник голови комісії В.І. Криленко

Відповідальний секретар комісії С.П. Бондарь