Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

План основних заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік

Розпорядження міського голови від 21.02.2018 № 29р

Про планування та реалізацію

основних завдань і заходів

цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік

 

 

З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення та території м. Миколаєва від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання їх виникненню, відповідно до ст.ст. 7, 10, 19, 20, 39, 53, 91, 92 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 01.02.2018 № 23-р “Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік”, керуючись ч. 3 ст. 18, п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 1. Затвердити Основні завдання цивільного захисту (далі – ЦЗ) м. Миколаєва на 2018 рік та План основних заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік (додаються).
 2. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Герасімені О.А. довести до відома керівного складу установ, підприємств, організацій, начальників спеціалізованих служб ЦЗ перелік основних завдань і заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік.
 3. Головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, директорам департаментів, начальникам управлінь, відділів Миколаївської міської ради, начальникам спеціалізованих служб ЦЗ міста:

3.1. Спланувати підготовку з питань цивільного захисту органів управління, сил ЦЗ, розробити відповідні документи з урахуванням вимог основних завдань цивільного захисту на 2018 рік, довести до виконавців зміст та строки виконання заходів.

3.2. Звіти про виконання основних завдань і заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради до 28‑го числа щомісяця.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 09.12.2016 № 344р “Про планування та реалізацію основних завдань і заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2017 рік”.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        Т.В. Казакова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 21/02/2018

№ 29р

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

цивільного захисту м. Миколаєва

на 2018 рік

 

З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших розпорядчих документів у сфері цивільного захисту (далі – ЦЗ):

 1. Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік вважати розроблення конкретних завдань та заходів щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

– забезпеченні готовності до дій Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області (далі – ЄДС ЦЗ);

– проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуації (далі – НС) та зменшення людських і матеріальних втрат;

– розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації НС;

– підтриманні у постійній готовності міської системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

– забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів цивільного захисту;

– розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення міста;

– підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ.

 1. Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування.
 2. Виходячи з головного завдання цивільного захисту на 2018 рік, пріоритетних напрямків реалізації державної політики у створенні умов безпечної життєдіяльності населення міста, визначити такі завдання:

3.1. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Миколаєва:

– спланувати діяльність на організацію здійснення заходів щодо попередження виникнення НС на території міста;

– здійснювати координацію і забезпечення дій органів управління та сил ЦЗ всіх рівнів під час реагування на НС або загрозу її виникнення на території міста.

3.2. Голові комісії з питань евакуації м. Миколаєва:

– організувати коригування плануючої документації з евакуації населення, підготовку членів комісії до виконання завдань за призначенням;

– забезпечити постійну готовність сил та засобів, призначених для проведення евакуаційних заходів всіх рівнів;

– забезпечити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення на випадок виникнення НС здійснювати у ході проведення навчань (тренувань) з питань ЦЗ.

3.3. Головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівникам департаментів, управлінь, відділів, начальникам спеціалізованих служб ЦЗ, об’єктів господарської діяльності (ОГД) всіх форм власності:

– до 20 лютого 2018 року проаналізувати роботу підпорядкованих органів управління, сил ЦЗ з питань виконання заходів цивільного захисту, визначити своїми розпорядчими документами завдання на 2018 рік;

– забезпечити виконання заходів з цивільного захисту на відповідній території;

– продовжити впровадження заходів щодо запобігання найбільш вірогідним для галузі НС техногенного, природного, екологічного характеру, шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт;

– підтримувати у постійній готовності територіальну, міську систему централізованого оповіщення, продовжити виконання заходів з розвитку міської системи оповіщення;

– забезпечити оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

– продовжити роботу щодо впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів;

– забезпечити дотримання вимог законодавства щодо зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд ЦЗ;

– продовжити роботу щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ всіх форм власності та приведення їх у готовність до використання за призначенням;

– забезпечити проведення розрахунків укриття працівників на випадок виникнення НС;

– забезпечити планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

– забезпечити організацію та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, організацію життєзабезпечення населення;

– забезпечити проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ,

– організувати забезпечення своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту;

– забезпечити аварійно-рятувальним обслуговуванням суб’єкти господарювання та окремі території, на яких існує небезпека виникнення НС;

– організувати та забезпечити життєдіяльність постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

– продовжити роботу із запобігання загибелі людей на водній акваторії міста;

– забезпечити організацію радіаційного, хімічного, біологічного, медичного та інженерного захисту, проведення невідкладних робіт з ліквідації НС на території міста;

– продовжити роботу щодо скорочення застосування шкідливих речовин на об’єктах, які мають їх в технічному виробництві, шляхом впровадження передових та нешкідливих технологій;

– продовжити виконання заходів щодо забезпечення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, обладнання (відновлення) систем протипожежного захисту, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей та у будинках підвищеної поверховості;

– вжити заходів щодо призначення посадових осіб з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях згідно зі ст. 20 Кодексу цивільного захисту України;

– продовжити проведення просвітницько-інформаційної роботи з питань цивільного захисту, пропаганди знань серед населення щодо дій у разі загрози та виникнення НС, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів природи тощо;

– забезпечити навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області, дотримуватись періодичності його проведення;

– здійснювати виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

 1. Доручити департаментам, управлінням, відділам Миколаївської міської ради та спеціалізованим службам цивільного захисту міста:

4.1. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради:

– забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському бюджеті;

– створення резервного фонду міського бюджету м. Миколаєва, необхідного для реагування на надзвичайні ситуації.

4.2. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради:

– організацію нагляду за об’єктами житлово-комунальної сфери;

– організацію проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і майну громадян на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів;

– створення комплексних схем захисту районів міста та об’єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповеневих, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

– організацію і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об’єктах;

– забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих;

– здійснення моніторингу питної води централізованих систем водопостачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу по підтопленню і підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень на території міста;

– забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління;

– організацію виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту в будинках комунальної власності міста;

– продовження планування та організацію роботи з дообладнання та утримання у готовності для укриття населення підвальних приміщень житлових будинків комунальної форми власності;

– продовження виконання заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ, які знаходяться у комунальній власності міста;

– забезпечення координації роботи комунальних підприємств щодо недопущення порушень функціонування систем життєзабезпечення міста у разі загрози та виникнення НС;

– розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в лісовому та парковому господарстві на території міста;

– до початку купального періоду 2018 року забезпечити придатність до експлуатації міських пляжів, забезпечити їх необхідним обладнанням, аварійно-рятувальним обслуговуванням;

– продовження роботи щодо створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази на консультаційних пунктах з питань ЦЗ при житлово-експлуатаційних організаціях міста незалежно від форм власності;

– підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підпорядкованих підприємств та об’єктів життєзабезпечення населення міста;

– керівництво спеціалізованою комунально-технічною та інженерною службою ЦЗ;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

4.3. Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради:

– забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

– організацію нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством, та додатково виділених коштів;

– організацію надання своєчасної допомоги одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, інвалідам, бездомним особам в осінньо-зимовий період;

– виконання заходів з попередження побутового травматизму серед населення;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.4. Управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради:

– нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайним ситуаціям під час здійснення на території міста будівництва потенційно небезпечних об’єктів;

– урахування під час розроблення генеральних планів забудови території міста і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення надзвичайних ситуацій;

– забезпечення контролю за переплануванням житла у багатоквартирних будинках;

– продовження роботи з приведення містобудівної документації Генерального плану міста Миколаєва відповідно до вимог державних будівельних норм;

– створення комплексних схем захисту території міста та об’єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповеневих, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

4.5. Управлінню освіти Миколаївської міської ради:

– здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління;

– організацію вивчення школярами основ безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками і посібниками;

– організацію проведення шкільних, районних (міських), участь в обласних, всеукраїнських заходах з формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за програмою “Школа безпеки”;

– організацію проведення Дня цивільного захисту, місячника “Знань основ з питань безпеки життєдіяльності”, Тижня безпеки дитини у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;

– забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки в дошкільних та загальноосвітніх закладах міста;

– організацію виконання вимог законодавства щодо утримання захисних споруд ЦЗ, розташованих у навчальних закладах;

– продовження роботи з пропаганди знань серед учнів, популяризації вмінь та навичок з питань цивільного захисту шляхом створення кабінетів, куточків БЖД, конкурсів малюнків та плакатів, виставок і змагань за нормативами і питаннями щодо дій в умовах НС;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради:

– забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території міста;

– забезпечення виконання завдань міською ланкою ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області;

– розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

– керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

– підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, виконання заходів з розвитку міської системи оповіщення;

– забезпечення оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

– організацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

– організацію проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– участь в організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, організацію життєзабезпечення населення;

– розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період;

– віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та надання їх до управління НС облдержадміністрації;

– створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

– організацію та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

– забезпечення функціонування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальної комісії з їх ліквідації;

– забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

– організацію виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

– планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

– організацію проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

– проведення командно-штабних спеціальних навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.7. Управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради:

– передбачення під час формування проектів міського бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста, коштів на виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

– техніко-економічне обґрунтування розміщення об’єктів на території міста, з урахуванням вимог техногенної безпеки;

– організацію проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам і майну громадян на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

– прогнозування і оцінку соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.8. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради:

– організацію виявлення осередків біологічного зараження, прогнозування масштабів розвитку його наслідків, введення режимів карантину та обсервації, знезаражування виявлених осередків, здійснення заходів екстреної та специфічної профілактики, дотримання протиепідемічного режиму суб’єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням;

– спостереження, оцінку і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на території міста;

– організацію робіт з надання медичної допомоги постраждалому населенню;

– організацію роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров’я населення міста. Створення резерву медичного майна і лікарських засобів;

– організацію і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формування в місті резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних засобів;

– збирання, узагальнення, аналіз відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах надзвичайних ситуацій;

– керівництво спеціалізованою медичною службою цивільного захисту, забезпечення її готовності до дій за призначенням;

– накопичення та забезпечення термінового постачання медичних засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки, лікарських засобів для локалізації надзвичайних ситуацій;

– завчасне створення і підготовку сил та засобів спеціалізованої медичної служби цивільного захисту;

– розроблення методик та навчання населення способам надання першої медичної допомоги і дотримання правил санітарії у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– організацію заходів з недопущення виникнення і поширення інфекційних захворювань;

– продовження роботи з виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста;

– забезпечення, відповідно до законодавства, працівників медичних закладів засобами індивідуального захисту;

– укладання відповідних цивільно-правових угод з суб’єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення санітарної обробки людей та одягу, спеціальної обробки техніки у разі виникнення НС техногенного та природного характеру;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.9. Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій:

– організацію та здійснення транспортного забезпечення евакуації населення, майна у безпечні райони;

– розроблення та здійснення на підприємствах транспорту та зв’язку міста заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період;

– забезпечення перевезення у межах міста сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту;

– організацію роботи автотранспортних підприємств міста, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій;

– підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підприємств транспорту, зв’язку;

– керівництво спеціалізованою службою транспортного та технічного забезпечення цивільного захисту, забезпечення її готовності до дій за призначенням;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.10. Управлінню з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради:

– забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах з виробництва та реалізації харчових продуктів та з надання населенню побутових послуг;

– організацію та здійснення забезпечення населення постраждалих районів продуктами харчування, побутовим обслуговуванням та речовим майном;

– організацію роботи підприємств з виробництва та реалізації харчових продуктів, непродовольчих товарів та підприємств з надання населенню побутових послуг, які задіяні у ліквідації надзвичайних ситуацій;

– керівництво спеціалізованою службою матеріального забезпечення, торгівлі та харчування цивільного захисту;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.11. Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради:

– планування і реалізацію заходів щодо запобігання та мінімізації втрат національної культурної спадщини в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– методичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах, які становлять культурне надбання національного, регіонального та місцевого значення;

– здійснення контролю за вивезенням з території міста та ввезенням культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– продовження роботи з виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки в підпорядкованих закладах;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.12. Відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради:

– своєчасне інформування населення міста про виникнення надзвичайних ситуацій, подій та їх наслідки;

– позачергове розміщення (передачу) повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах;

– надання органам місцевого самоврядування, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради ефірного часу для проведення пропаганди засад безпеки життєдіяльності, а також створення на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань в тому числі з вадами зору і слуху;

– сприяння використанню мереж зв’язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації, незалежно від форми власності та підпорядкування, в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.13. Спеціалізованій службі комунально-технічній, інженерній та енергопостачання:

– проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

– визначення шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери, суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

– здійснення розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

– здійснення організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на них та їх спорудах;

– здійснення посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг міста, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем міста, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

– організацію підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

– ведення обліку інженерної та спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, суб’єктах господарювання паливно-енергетичного комплексу, залучення її до проведення таких робіт;

– організацію і проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

– забезпечення енергопостачанням сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання;

– забезпечення енергопостачанням суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

– координацію заходів, які здійснюються суб’єктами господарювання, незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період;

– продовження роботи щодо підвищення стійкості систем енергозабезпечення міста від негативного впливу стихійних явищ;

– передбачення заходів щодо забезпечення безперебійного постачання електроенергії на об’єкти, відключення яких від електропостачання заборонено;

– продовження проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з попередження травмування електричним струмом у побуті та на обладнанні енергопостачальних організацій;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.14. Спеціалізованій службі охорони громадського порядку:

– забезпечення громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони майна в зонах виникнення надзвичайних ситуацій;

– повідомлення відповідним органам місцевого самоврядування про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

– участь у проведенні евакуації населення, відселенні людей з місць, небезпечних для проживання;

– участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

– ведення обліку втрат серед населення в разі НС;

– вжиття заходів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу формувань служби;

– організацію патрулювання та охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку населення та при проведенні масових заходів на території міста;

– продовження проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з молоддю з питань профілактики правопорушень;

– забезпечення надання інформації до управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради про події, пов’язані із загибеллю мешканців міста, некримінального характеру;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.15. Спеціалізованій медичній службі:

– організацію медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

– організацію взаємодії сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– організацію взаємодії з медициною катастроф щодо надання екстреної медичної допомоги пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення медичного сортування поранених;

– організацію евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

– здійснення забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

– організацію проведення ізоляції інфекційних хворих осіб, їх санітарної обробки та надання екстреної медичної допомоги;

– організацію санітарно-епідеміологічного нагляду, контролю та протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– збирання, аналіз, узагальнення даних про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозування її розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.16. Спеціалізованій службі захисту сільськогосподарських тварин і рослин:

– проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації;

– забезпечення готовності установ, що здійснюють захист тварин, інших закладів до проведення спостережень і лабораторного контролю;

– організацію та координацію робіт із ліквідації епізоотій, здійснення епізоотичного і токсикологічного контролю при проведенні таких робіт;

– забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення тваринного походження згідно з компетенцією;

– забезпечення готовності сил і засобів до проведення заходів спеціальної обробки території, приміщень, сільськогосподарських тварин і продукції тваринництва;

– здійснення обстеження, ветеринарної діагностики, лікування уражених тварин, обеззаражування продукції тваринництва;

– проведення ветеринарно-санітарних заходів;

– організацію знищення продовольства, харчової сировини, інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню;

– забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських тварин у надзвичайних ситуаціях;

– проведення розрахунку шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання з питань захисту сільськогосподарських тварин внаслідок надзвичайних ситуацій, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

– організацію збору, знищення або поховання загиблих тварин та птахів тощо під час запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.17. Спеціалізованій службі транспортного та технічного забезпечення:

– забезпечення здійснення заходів у разі виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій на транспорті;

– ведення обліку техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби;

– забезпечення, згідно із планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, вивезення матеріальних цінностей;

– участь у визначенні потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

– організацію забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, паливно-мастильними матеріалами;

– розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

– здійснення евакуації пошкодженої та несправної техніки до збірних пунктів пошкоджених машин, ремонтних підприємств та стоянок;

– визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

– вжиття заходів щодо забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту міста всіх форм власності у складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр.;

– організацію розміщення у міському громадському транспорті пам’яток для населення інформаційно-попереджувального характеру з питань ЦЗ;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.18. Спеціалізованій службі оповіщення та зв’язку:

– організацію взаємодії з центрами управління операторів телекомунікацій;

– організацію та здійснення заходів щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;

– здійснення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження, або які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження;

– забезпечення функціонування в районах міста і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло;

– визначення шкоди, заподіяної технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повне відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

– організацію і проведення аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

– забезпечення зв’язком органів управління і сил цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій, під час проведення евакуації, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

– продовження роботи з керівниками підприємств, установ, організацій щодо підключення їх телефонів до стійок централізованого виклику;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.19. Спеціалізованій службі матеріального забезпечення, торгівлі та харчування:

– здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період;

– організацію забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– розроблення та здійснення заходів щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

– організацію закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту;

– забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей;

– створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– укладання договорів з організаціями на постачання продовольства для забезпечення харчування населення і формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– планування заходів щодо організації пунктів харчування і видачі речового майна на випадок виникнення НС;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

4.20. Спеціалізованій протипожежній службі:

– проведення рятувальних робіт в осередках пожеж, їх гасіння, а також першочергових (невідкладних) під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;

– забезпечення сил протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

– визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

– координацію дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій;

– виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

 1. Підготовку органів управління і сил цивільного захисту здійснювати відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”.

Організацію навчання працівників підприємств, установ та організацій і непрацюючого населення планувати згідно з Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, організувати в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області.

 1. Головам адміністрацій районів Миколаївської міської роади, керівникам департаментів, служб, підприємств, установ й організацій видати накази за підсумками минулого року і завдання про підготовку ЦЗ на наступний рік з планом основних заходів. Планування завершити до 01.02.2018.

 

_______________________________________________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від ______________________

№ ______________________

 

 

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік

 

№ з/п Заходи, які проводяться Хто проводить

(керує)

Хто залучається

(з ким проводиться)

Термін

проведення

Відмітка

про

виконання

1 2 3 4 5 6
 

І. Збори та наради (засідання) керівного складу органів управління

 

1. Збори керівного складу ЦЗ міста за підсумками виконання завдань і заходів ЦЗ у 2017 р. та визначення завдань на 2018 р. керівник Миколаївської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області керівний склад ЦЗ міста, районів, спеціалізованих служб ЦЗ, об’єктів господарської діяльності (ОГД) січень-лютий
2. Збори керівного складу ЦЗ районів м. Миколаєва щодо підбиття підсумків роботи у сфері ЦЗ за 2017 р. та визначення основних завдань на 2018 р. керівники органів управління, сил ЦЗ районів міста керівний склад ЦЗ районів, ОГД січень
3. Засідання комісій з питань ТЕБ і НС міста та районів м. Миколаєва голови комісій з питань ТЕБ і НС члени комісій з питань ТЕБ і НС, начальники управлінь, відділів, секторів, керівники підприємств, установ та організацій (за окремим переліком) за окремими планами

(щомісяця)

4. Наради з керівним складом органів управління стосовно виконання планів заходів щодо попередження НС та готовності ЦЗ у 2018 році начальники секторів з питань НС та ЦЗН районів керівний склад ЦЗ районів; ОГД щомісячно
5. Засідання міської інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ голова міської інвентаризаційної комісії члени міської інвентаризаційної комісії 1 раз на півріччя
6. Навчальні збори з керівним складом спеціалізованих служб ЦЗ міста щодо планування та здійснення заходів цивільного захисту управління з питань НС та ЦЗН ММР керівний склад спеціалізованих служб ЦЗ ІІ квартал
 

ІІ. Навчання, тренування, показові та інші заняття з питань ЦЗ

 

1. Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної підсистеми цивільного захисту Миколаївської області з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Головне управління ДСНС України у Миколаївській області,

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

керівний склад ЦЗ міста, районів, спеціалізованих служб ЦЗ, ОГД березень
2. Участь у штабному тренуванні з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації керівний склад ЦЗ міста, районів, спеціалізованих служб ЦЗ, ОГД ІV квартал
3. Спеціальне об’єктове навчання з питань ЦЗ міської лікарні № 3 за темою: “Дії персоналу лікарні при надходженні великої кількості постраждалих (травми, опіки) в результаті терористичного акту (підриву промислових, житлових приміщень та приміщень соцпобуту)” головний лікар міської лікарні № 3, фахівець цивільного захисту керівний та особовий склад лікувально-профілактичних закладів:

ЦПМСД № 1;

ЦПМСД № 2;

ЦПМСД № 7;

СП № 1;

ПБ № 2;

СП № 3

травень
4. Спеціальне об’єктове навчання  з питань ЦЗ Центру первинної медико-санітарної допомоги № 5 за темою: “Дії персоналу КЗ ММР “ЦПМСД № 5” (СА № 2 вул. Адміральська, 38) при виникненні пожежі в приміщенні І поверху з проведенням евакуації медперсоналу та відвідувачів, надання медичної допомоги постраждалим” головний лікар ЦПМСД № 5, фахівець цивільного захисту керівний та особовий склад лікувально-профілактичних закладів:

ЦПМСД № 4;

ПБ № 1;

МПТД;

СП № 2;

МЛ № 1

червень
5. Спеціальне об’єктове навчання з питань ЦЗ міської лікарні № 4 за темою: “Евакуація медичного персоналу та хворих у випадку пожежі в кардіологічному відділенні міської лікарні № 4 (ІІ поверх) та надання необхідної медичної допомоги потерпілим” головний лікар міської лікарні № 4, фахівець цивільного захисту керівний та особовий склад лікувально-профілактичних закладів:

ЦПМСД № 6;

ЦПМСД № 3;

ПБ № 3;

МДЛ № 2;

МДП № 3;

МДП № 4;

МСП

вересень
6. Спеціальне об’єктове навчання з питань ЦЗ Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 за темою: “Дії персоналу закладу при виникненні пожеж у приміщенні лікувального закладу з евакуацією людей (відвідувачів) та елементами дії персоналу при пожежогасінні” головний лікар ЦПМСД № 3, фахівець цивільного захисту керівний та особовий склад лікувально-профілактичних закладів:

ЦПМСД № 6;

ПБ № 3;

МДЛ № 2;

МДП № 3;

МДП № 4;

МСП;

МЛ № 4

липень
7. Комплексне об’єктове навчання з питань ЦЗ Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії за темою: “ Дії персоналу театру при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій та соціального характеру” керівництво Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії керівний склад, працівники ОГД вересень
8. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ Міської лікарні швидкої медичної допомоги за темою: “Дії персоналу лікарні при розгортанні токсикологічного відділення для надання медичної допомоги постраждалим від небезпечних хімічних речовин” керівництво Міської лікарні швидкої медичної допомоги керівний склад, працівники ОГД червень
9. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ Миколаївської філії ДП “Адміністрація морських портів України” (Адміністрація Миколаївського морського порту) за темою: “Організація аварійно-рятувальних робіт на території та акваторії ДП АММП” керівництво Миколаївської філії ДП “Адміністрація морських портів України” (Адміністрація  Миколаївського морського порту) керівний склад, працівники ОГД жовтень
10. Комплексне об’єктове навчання з питань ЦЗ Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру за темою: “Дії персоналу театру при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та соціального характеру” керівництво Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру керівний склад, працівники ОГД листопад
11. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ Національного університету кораблебудування за темою: “Дії керівного складу органів управління та сил ЦЗ при загрозі виникнення НС та надзвичайного стану” керівництво Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова керівний склад, працівники ОГД, студенти травень
12. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ ГУ Державної казначейської служби України у Миколаївській області за темою: “Дії керівників та працівників самостійних структурних підрозділів Головного управління в екстрених умовах” ГУ Державної казначейської служби України у Миколаївській області керівний склад, працівники ОГД листопад
13. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ ТОВ “МСП Ніка-Тера” за темою: “Дії під час вибухо та пожежонебезпеки на виробництві” ТОВ “МСП Ніка-Тера” керівний склад, працівники ОГД листопад
14. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ ДП “МАЗ “НАРП” за темою: “Дії керівників та працівників при загрозі теракту на одному з підрозділів підприємства” ДП “МАЗ “НАРП” керівний склад, працівники ОГД листопад
15. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ філії “Октябрьск” ДП “АМПУ” та ДП “СК”Ольвія” за темою: “Організація та проведення заходів захисту персоналу об’єкту під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та ліквідації її наслідків” філія “Октябрьск” ДП “АМПУ” та ДП “СК “Ольвія” керівний склад, працівники ОГД травень
16. Спеціальне об’єктове навчання з питань ЦЗ Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за темою: “Організація та здійснення заходів цивільного захисту при виникненні пожежі в приміщенні, із відпрацюванням елементів евакуації підопічних стаціонару” Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство керівний склад, працівники ОГД жовтень
17. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ КУ Миколаївського зоопарку за темою: “Організація та здійснення заходів цивільного захисту при виникненні пожежі в приміщенні тераріуму, із віпрацюванням елементів евакуації відвідувачів зоопарку, плазунів та земноводних” КУ Миколаївський зоопарк керівний склад, працівники ОГД травень
18. Спеціальне об’єктове тренування з питань ЦЗ Миколаївського геріатричного пансіонату за темою: “Організація та здійснення заходів цивільного захисту при виникненні пожежі в приміщенні харчового блоку, із відпрацюванням елементів евакуації підопічних пансіонату” Миколаївський геріатричний пансіонат керівний склад, працівники ОГД березень
19. Тренування з особовим складом евакуаційних органів щодо виконання покладених завдань голови евакуаційних комісій всіх рівнів члени евакуаційних комісій під час навчань, тренувань
20. Заняття з особовим складом комісії з питань евакуації м. Миколаєва голова комісії з питань евакуації м. Миколаєва члени евакуаційної комісії вересень
21. Участь у заходах з антитерористичної діяльності (навчання, тренування) антитерористичний центр (АТЦ) при СБУ в Миколаївській області керівний склад ЦЗ, управління з питань НС та ЦЗН ММР, керівники ОГД за планом АТЦ при СБУ в Миколаївській області
22. Проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ керівники ОГД працівники ОГД за планами ОГД
23. Інструкторсько-методичні заняття щодо підготовки та проведення Дня ЦЗ в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва:

– Центральний район;

– Заводський район;

– Інгульський район;

– Корабельний район

управління освіти ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД  Миколаївської області керівний склад учбових закладів  

 

 

 

 

05.03.2018

06.03.2018

12.03.2018

13.03.2018

24. Показові заняття з проведення Дня ЦЗ у ЗНЗ міста:

– Центральний район;

– Заводський район;

– Інгульський район;

– Корабельний район

управління освіти ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, керівний склад ЗНЗ керівний склад закладів ЗНЗ 13.04.2018
25. Організація та проведення Дня ЦЗ в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва управління освіти ММР, сектори з питань НС та ЦЗН районів, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області керівний склад ЗНЗ 20.04.2018
26. Інструкторсько-методичні заняття щодо підготовки та проведення Тижня безпеки дитини в ДНЗ міста:

– Центральний район;

– Заводський район;

– Інгульський район;

– Корабельний район

управління освіти ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД  Миколаївської області керівний склад дошкільних закладів  

 

 

24.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

27.05.2018

27. Показові заняття з проведення Тижня безпеки дитини в ДНЗ міста управління освіти ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, сектори з питань НС та ЦЗН районів керівний склад ДНЗ 14-18.05.2018
28. Проведення показового об’єктового тренування з питань ЦЗ під час проведення Тижня безпеки дитини в ДНЗ міста управління освіти ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД  Миколаївської області, сектори з питань НС та ЦЗН районів дошкільні навчальні заклади міста 18.05.2018
29. Організація та проведення Тижня безпеки дитини в ДНЗ міста управління освіти ММР, сектори з питань НС та ЦЗН районів; цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області дошкільні навчальні заклади міста 21-25.05.2018
30. Об’єктове тренування з питань ЦЗ під час проведення тижня безпеки дитини в ДНЗ міста управління ММР; цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, сектори з питань НС та ЦЗН районів дошкільні навчальні заклади міста 25.05.2018
 

ІІІ. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління та сил ЦЗ, інші перевірки

 

1. Організація та проведення контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах та навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту комісія ГУ ДСНС України у Миколаївській області, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, департамент освіти та науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області управління освіти ММР; управління з питань НС та ЦЗН ММР; цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, керівники навчальних закладів міста травень-червень
2. Контрольна перевірка щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної  безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби
ГУ ДСНС України у Миколаївській області, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації
органи управління, сили Миколаївської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області. березень
3. Перевірка технічного стану міської системи централізованого оповіщення “Пріоритет” з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення управління з питань НС та ЦЗН ММР підприємства, установи та організації, на яких встановлена апаратура оповіщення щокварталу
4. Вибіркова перевірка стану готовності до виконання завдань за призначенням постів радіаційного та хімічного спостереження управління з питань НС та ЦЗН ММР керівники ОГД

(за окремим переліком)

протягом року

(за окремим графіком)

5. Вибіркова перевірка готовності пунктів видачі засобів захисту органів дихання управління з питань НС та ЦЗН ММР керівники ОГД

(за окремим переліком)

протягом року

(за окремим графіком)

6. Вибіркова перевірка стану готовності до виконання завдань санітарно-обмивальних пунктів, станцій (пунктів) обробки одягу управління з питань НС та ЦЗН ММР керівники ОГД

(за окремим переліком)

протягом року

(за окремим графіком)

7. Перевірка стану проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях на консультаційних пунктах: сектори з питань НС та ЦЗН районів,

цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД  Миколаївської області

до 01.10.2018
– Заводський район ЖКП ММР “Бриз”, ЖЕК № 1, ЖЕК № 3; ПП “ЖЕК-10”
– Корабельний район КП “ДЄЗ “Океан”
– Інгульський район ЖКП ММР “Південь” – ЖЕК №7, № 14, КЖЕП “Зоря”
– Центральний район ТОВ “Центральний-1”,

дільниця № 1;

ЖЕК “Забота” дільниця 1; ТОВ “Добробут”

8. Контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд ЦЗ управління з питань НС та ЦЗН ММР ОГД (за окремим переліком) протягом року

(за окремим графіком)

 
9. Інвентаризація апаратури оповіщення, розташованої на об’єктах комунальної власності м. Миколаєва управління з питань НС та ЦЗН ММР, МФ ПАТ “Укртелеком” ОГД (згідно з переліком) жовтень-листопад  
10. Перевірка готовності комунальної та відомчої техніки до роботи у складних погодних умовах зимового періоду адміністрації районів ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР керівники ОГД жовтень, листопад
11. Перевірка виконання суб’єктами господарювання організаційних та практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста управління з питань НС та ЦЗН ММР, департамент ЖКГ ММР, ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) об’єкти господарської діяльності на пляжах та зонах відпочинку травень-серпень
 

IV. Заходи, спрямовані на попередження та захист населення та територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

1. Коригування:

– паспорта ризику виникнення надзвичайних ситуацій міста

управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН ММР, ОГД міста І квартал
– планів реагування органів управління та сил ЦЗ з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів, секторів управління з питань НС та ЦЗН ММР, керівники  спеціалізованих служб ЦЗ, ОГД І квартал
– планів цивільного захисту на особливий період управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів, секторів управління з питань НС та ЦЗН, керівники спеціалізованих служб ЦЗ, ОГД ІІ квартал
– планів евакуації населення усіх рівнів у частині визначення заходів щодо організації евакуації окремих категорій населення, а також культурних та матеріальних цінностей управління з питань НС та ЦЗН ММР, голови комісій з питань евакуації усіх рівнів начальники відділів, секторів управління з питань НС та ЦЗН, керівники спеціалізованих служб ЦЗ, ОГД до 1 березня
– планів інженерного забезпечення управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів, секторів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦЗ, ОГД І квартал
– обліку автономних джерел електроживлення, спеціальної техніки управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів, секторів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦЗ, ОГД І квартал
– списків абонентів, які підключені до СЦВ управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів,  управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦЗ, ОГД протягом року
– списків членів комісій з питань евакуації населення, ТЕБ і НС міста та районів управління з питань НС та ЦЗН ММР сектори з питань НС та ЦЗН районів при змінах у складах комісій
2. Підготовка проектів рішень, розпоряджень щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах управління з питань НС та ЦЗН ММР начальники відділів, секторів управління з питань НС та ЦЗН березень, жовтень
3. Організація і здійснення заходів з рятування людей на воді відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03.12.2001 № 272 голови адміністрацій районів ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР підприємства, установи та організації, на яких розповсюджується дія Правил охорони життя людей на водних об’єктах України протягом року
4. Сприяння укладанню договорів між аварійно-рятувальними службами та суб’єктами господарювання відповідно до вимог ст. 133 Кодексу цивільного захисту України голови адміністрацій районів ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР, ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби протягом року
5. Надання інформації щодо:

 наявності інженерної техніки ОГД;

– наявності резервуарів чистої води на ОГД;

– наявності артсвердловин ОГД;

– наявності штатних сил та засобів швидкого реагування на НС на ОГД районів міста;

– переліку наявних формувань ЦЗ

управління з питань НС та ЦЗН ММР сектори з питань НС та ЦЗН районів  

01.10.2018

01.06.2018

 

01.06.2018

01.06.2018

 

 

28 .09.2018

6. Створення, відновлення матеріальних і фінансових резервів для запобігання та ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків департамент фінансів ММР, керівники ЦЗ всіх рівнів, управління з питань НС та ЦЗН ММР керівники ОГД протягом року
7. Організація і здійснення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів голови адміністрацій районів ММР, ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) керівники потенційно небезпечних об’єктів протягом року
8. Приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд ЦЗ, їх утримання відповідно до вимог законодавства голови адміністрацій районів ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР, департамент ЖКГ ММР підприємства, установи, організації – балансо-утримувачі ЗС ЦЗ, сектори з питань НС та ЦЗН районів протягом року
9. Продовження проведення заходів технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ голови адміністрацій районів ММР, комісії з питань інвентаризації, управління з питань НС та ЦЗН ММР підприємства, установи, організації – балансо-утримувачі ЗС ЦЗ, сектори з питань НС та ЦЗН районів до 15 грудня
10. Організація роботи з планування укриття населення, ведення обліку ЗС ЦЗ та підвальних приміщень для укриття населення на випадок НС  на території міста управління з питань НС та ЦЗН ММР сектори з питань НС та ЦЗН районів міста, балансоутримувачі ЗС ЦЗ протягом року
11. Накопичення та утримання у готовності до використання засобів індивідуального захисту, іншого майна цивільного захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 голови адміністрацій районів ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР сектори управління з питань НС та ЦЗН районів, керівники ОГД протягом року
12. Організація заходів щодо впровадження систем раннього виявлення загрози НС та оповіщення людей, у разі їх виникнення, згідно з переліком об’єктів, що підлягають обладнанню такими системами керівники органів управління, сил ЦЗ районів міста, ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) керівники об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) за планами ОПН
13. Реконструкція міської системи централізованого оповіщення керівного складу та населення м. Миколаєва управління з питань НС та ЦЗН ММР підприємства, які мають відповідні ліцензії протягом року
14. Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв для передачі інформації з питань ЦЗ в місцях масового перебування людей управління з питань НС та ЦЗН ММР, управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР підприємства, які мають відповідні ліцензії протягом року
15. Збір, узагальнення та аналіз даних радіаційного фону навколишнього середовища на території міста управління з питань НС та ЦЗН ММР сектори з питань НС та ЦЗН районів, пости РХС ОГД протягом року
16. Забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційно-хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання керівники органів управління, сил ЦЗ всіх рівнів відповідальні особи з питань ЦЗ підприємств, установ, організацій

протягом року

17. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, які можуть залучатися для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту управління охорони здоров’я ММР суб’єкти господарювання (за окремим переліком)

протягом року

18. Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню:

– надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків;

– пожеж у скверах, лісових, паркових насадженнях, на відкритих територіях протягом пожежонебезпечного періоду;

– надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів залізничним та автомобільним транспортом

департамент ЖКГ ММР, керівники органів управління ЦЗ районів міста, управління з питань НС та ЦЗН ММР, управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

ГУ Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням),

ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням)

КП “ЕЛУ автодоріг”, об’єкт ЦЗ “Станція “Миколаїв” Херсонської дирекції Одеської залізниці, ДП “Миколаївський суднобудівний завод”, управління екології департаменту ЖКГ ММР, ДП “Миколаївське лісове господарство”, підприємства транспортної галузі, ОГД (згідно з окремим переліком) лютий-травень

квітень-жовтень

 

до 15 грудня

19. Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про виділення резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання та реагування на НС управління з питань НС та ЦЗН ММР Департамент фінансів; департамент ЖКГ ММР, адміністрації районів ММР, керівники ОГД у разі потреби
 

V. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією

і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

1. Функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ в мережі підрозділів навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Миколаївської області керівники органів управління, сил ЦЗ всіх рівнів керівний склад та фахівці підприємств, установ, організацій всіх форм власності згідно з наданими заявками
2. Проведення фестивалів дружин юних пожежних, змагань з пожежно-прикладних видів спорту управління освіти ММР, керівники навчальних закладів дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста за планом ГУ ДСНС України в Миколаївській області та управління освіти ММР
4. Проведення Тижня знань основ безпеки життєдіяльності управління освіти ММР, керівники навчальних закладів навчальні заклади міста, за планом ГУ ДСНС України в Миколаївській області та управління освіти ММР
5. Організація та проведення шкільних заходах з формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за програмою “Школа безпеки” управління освіти ММР, керівний склад ЗНЗ навчальні заклади міста, ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) березень-квітень
6. Проведення заходів щодо організації відпочинку дітей влітку 2018 року в пришкільних таборах з денним перебування дітей управління освіти ММР, керівники навчальних закладів навчальні заклади міста квітень-травень
7. Участь в обласних та всеукраїнських заходах з формування культури безпек життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за програмою “Школа безпеки” управління освіти ММР Керівний склад ЗНЗ; ГУ ДСНС України в Миколаївській області ( за узгодженням) травень-червень
8. Поновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази консультаційних пунктів з питань ЦЗ при житлово-експлуатаційних підприємствах департамент ЖКГ ММР,

цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД  Миколаївської області

керівники житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності протягом року
9. Створення та поновлення інформаційно-довідкових куточків з питань ЦЗ на ОГД всіх форм власності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 голови адміністрацій районів ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД  Миколаївської області відповідальні особи з питань ЦЗ ОГД протягом року
10. Організація та проведення просвітницької роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) управління охорони здоров’я ММР відповідальні особи з питань ЦЗ медичних закладів протягом року
11. Проведення огляду-конкурсу на кращу навчально-матеріальну базу ОГД, консультаційних пунктів з питань ЦЗ департамент ЖКГ ММР, сектори з питань НС та ЦЗН районів, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області житлово-експлуатаційні підприємства, ОГД вересень
12. Розробка і організація розповсюдження пам’яток та посібників для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення НС голови адміністрацій районів ММР, цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, управління з питань НС та ЦЗН ММР відповідальні особи з питань ЦЗ суб’єктів господарювання, сектори з питань НС та ЦЗН районів, ЗМІ протягом року
13. Надання методичної допомоги в підготовці та проведенні навчань, тренувань з питань ЦЗ, організації роботи консультаційних пунктів ЦЗ цикл практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення керівних кадрів керівники спеціальних навчань, тренувань з ЦЗ суб’єктів господарювання протягом року
14. Формування заявок на навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту голови адміністрацій районів ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР відповідальні особи з питань ЦЗ ОГД всіх форм власності, начальники секторів з питань НС та ЦЗН районів міста червень-серпень
15. Проведення огляду-конкурсу на кращу захисну споруду цивільного захисту сектори з питань НС та ЦЗН районів, управління з питань НС та ЦЗН ММР відповідальні особи з питань ЦЗ ОГД всіх форм власності вересень-жовтень

 

Крім виконання перерахованих заходів цивільного захисту, виконавчі органи міської ради, спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації міста беруть участь у заходах, які проводяться згідно з планами ДСНС України та керівника ТП ЄДС ЦЗ  Миколаївської області.