Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

Бюджетні запити

2024

0160 форма 2

8110 форма 2

8120 форма 2

ФОРМА 1 загальна

2023

0160 форма 2

8110 форма 2

8120 форма 2

ФОРМА 1 загальна

2022

0160 Форма 2

0160 Форма 3

8110 Форма 2

8110 Форма 3

8120 Форма 2

Форма 1 загальна

2021

0160 Форма 2

0160 Форма 3

8110 Форма 2

8110 Форма 3

8120 Форма 2

Форма 1 загальна

2020

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

форма 1 зведена

форма 2 2910160 

форма 3 2910160

форма 2 2918110

форма 3 2918110

форма 2 2918120

форма 3 2918120

 форма 3 2917330 

2019

Будівництво інших об’єктів соц. та виробн. інфраструктури комун. власності

Заходи з організації рятування на водах

Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

План діяльності


2018

Будівництво інших об’єктів соц. та виробн. інфраструктури комун. власності

Заходи запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

Організація рятування на водах