Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23 лютого 2017 року
№ 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення
1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.
1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.
Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

2. Основні завдання
2.1. Основні завдання управління полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради із забезпечення сталого функціонування Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області з метою реалізації комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.
2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

3. Повноваження управління
3.1. З організації заходів цивільного захисту населення:
3.1.1. Розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної безпеки.
3.1.2. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
3.1.3. Забезпечення діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту.
3.1.4. Створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
3.1.5. Забезпечення централізованого використання телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання, а також мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації для оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
3.1.6. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
3.1.7. Участь у погодженні планів проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до законодавства України.
3.1.8. Забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної політики щодо державної таємниці та її збереження.
3.1.9. Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління.
3.1.10. Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та надання їх переліку на затвердження до облдержадміністрації.
3.1.11. Завчасне накопичення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3.1.12. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки І і ІІ категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
3.1.13. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
3.1.14. Участь у плануванні та розробленні заходів інженерного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3.1.15. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.1.16. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
3.1.17. Організація комплексного освоєння підземного простору, підвальних та інших заглиблених приміщень, з урахуванням їх пристосування і використання для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
3.1.18. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.1.19. Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
3.1.20. Підготовка пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3.1.21. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативними актами.
3.2. З ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
3.2.1. Подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь в їх роботі.
3.2.2. Визначення, у межах своїх повноважень, рівня надзвичайної ситуації та надання попереднього експертного висновку на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Миколаєва.
3.2.3. Координація у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до законодавства України щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.
3.2.4. Оповіщення керівного складу цивільного захисту, населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації, інформування про обстановку, яка склалася, та заходи, що вживаються.
3.2.5. Участь у наданні допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.
3.2.6. Учать в організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення.
3.2.7. Координація дій виконавчих органів ради, суб’єктів економіки міста, заходів що здійснюються в евакопунктах та інших об’єктах в ході евакуації населення.
3.2.8. Координація заходів із забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
3.2.9. Забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації.
3.2.10. Участь в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення спеціалізованих та формувань цивільного захисту до виконання завдань за призначенням.
3.2.11. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.
3.3. З питань проведення аналітичної діяльності, моніторингу та контролю.
3.3.1. Здійснення збору, накопичення, обробки і аналізу інформації про стан техногенної та природної безпеки, забезпечення оперативного інформування міського голови.
3.3.2. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов за попереднім погодженням постійною комісією міської ради.
3.3.3. Визначення потреби у розвитку мережі аварійно-рятувальних служб міста. Надання організаційної та методичної допомоги у створенні в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб установ, підприємств комунальної власності у випадках, передбачених законодавством.
3.3.4. Здійснення відповідно до діючого законодавства перевірок стану цивільного захисту (далі – ЦЗ) за окремими напрямками підприємств, установ, закладів, які розташовані на території міста.
3.3.5. Контроль за організацією та плануванням заходів щодо проведення навчань, тренувань з питань ЦЗ на підприємствах, в установах і закладах усіх форм власності.
3.3.6. Участь у розробленні планів та організації заходів з евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та в особливий період, контроль готовності евакуаційних органів.
3.3.7. Здійснення контролю щодо утримання підприємствами, установами та організаціями систем оповіщення населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.
3.3.8. Контроль за організацією і здійсненням заходів щодо пристосування об’єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.
3.3.9. Організація виконання вимог законодавства України щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту комунальних підприємств.
3.3.10. Організація заходів радіаційно-хімічного контролю і спостереження.
3.3.11. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних та інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.
3.3.12. Скликання у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.
3.3.13. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління.
3.3.14. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.
3.3.15. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
3.3.16. Подання в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.
3.4. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

4. Структура управління
4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.
4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.
4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.
4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

5. Керівництво управління
5.1. Управління очолює начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.
5.2. Начальник управління має заступника, якого призначає і звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством.
5.3. Начальник управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.
5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.
5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
5.3.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
5.3.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.
5.3.6. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.
5.3.7. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
5.3.8. Видає в межах повноважень накази, доручення, які є обов’язковими для виконання, організовує і контролює їх виконання.
5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення
6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.
6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації із керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.
6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.