Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

22 грудня 2016                                                                         № 13/15

Про затвердження міської цільової

соціальної програми забезпечення

цивільного захисту м. Миколаєва на

2017-2019 роки

З метою забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна від надзвичайних ситуацій, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову соціальну програму забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки (далі – Програма, додається).

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (Герасімені) щороку до 20 січня, на підставі аналізу стану виконання Програми за попередній рік, інформувати постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології.

3. Фінансування заходів з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування територій та потенційно небезпечних об’єктів комунальної власності і заходів з рятування на водах погоджувати з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології (Концевого), заступника міського голови Гайдаржи В.В.

Міський голова                                                                                 О.Ф. Сенкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 грудня 2016

№ 13/15

Міська цільова соціальна програма

забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва

на 2017-2019 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту

м. Миколаєва на 2017-2019 роки

За даними, наведеними у Національній доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 р., об’єкти господарювання і територія України продовжували перебувати під негативним впливом уражаючих чинників природного та техногенного походження, що призводили до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища, економічних збитків.

Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері традиційно визначались природними особливостями території України, несприятливими наслідками глобальних змін клімату, недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської діяльності.

За даними статистики, протягом 2015 року в Україні зареєстровано 145 надзвичайних ситуацій, внаслідок яких загинула 231 особа та 956 осіб постраждало.

Упродовж трьох років (2013-2015 рр.) на території міста зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій різного рівня, 231 небезпечну подію, 2359 пожеж. Матеріальні збитки від пожеж щороку складають близько 16 мільйонів гривень.

Динаміка виникнення пожеж/подій/НС на території м. Миколаєва

Рік

Кількість випадків

Загинуло, осіб

Врятовано, осіб

пожеж

подій

надзвичайних ситуацій

2013

750

84

2

38

141

2014

727

78

2

38

102

2015

882

69

1

25

69

Всього

2359

231

5

101

312

Серед природних загроз найбільшу небезпеку становили процеси підтоплення, просідання ґрунту, карстові та зсувні процеси, комплексні гідрометеорологічні явища.

Гідрометеорологічні умови 2016 року характеризувалися негативним впливом як короткочасної дії, так і тривалими процесами несприятливих умов. Особливість їх полягала у виникненні небезпечних та стихійних погодних явищ, які не досягали рівня надзвичайної ситуації, але за рахунок комплексної дії (насамперед протягом тривалого часу) негативно впливали на життєдіяльність людей та функціонування господарського комплексу міста. З   кожним роком збільшується пожежонебезпечний період, який характеризується встановленням високої (4 класу) та надзвичайної (5 класу) пожежної небезпеки.

Серед техногенних загроз найбільшу небезпеку для населення та території міста становить гідродинамічна, хімічна, пожежо- та вибухо- небезпека. Стан техногенного навантаження на території міста ускладнюється у зв’язку з наявністю 341 потенційно небезпечного об’єкта, з яких 69 – об’єкти підвищеної небезпеки. Найбільшу небезпеку становлять хімічно небезпечні об’єкти, яких нараховується 10 від загальної кількості (у 2015 році 11). Максимально можлива кількість небезпечних хімічних речовин, яка може зберігатися на них, сягає: хлор – 53,2 тонни, аміак – 344 тонни, інші (кислоти) – 9,5 тонни. Північніше міста проведено чотири ділянки аміакопроводу, якими транспортуються аміак в кількості від 127,78 до 472,24 тонни. У зонах можливого хімічного зараження цих об’єктів мешкає 81331 особа, з них непрацюючого населення 5660 осіб, яке лише на 7% забезпечено засобами індивідуального захисту.

Кількість потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), розташованих в м. Миколаєві щороку невпинно зростає. Так, з 2013 року і до сьогодні їх кількість виросла на 23,55%.

2013

2014

2015

2016

Кількість ПНО та ОПН в м. Миколаєві

276

288

288

341

Останнім часом терористичні акти з ймовірно можливих загроз переходять до розділу реальних. Спостерігається тенденція активізації діяльності екстремістських угруповань у країнах пострадянського простору і країнах далекого зарубіжжя, сепаратистів всередині країни. В умовах щільної міської забудови, високої концентрації промислових об’єктів особливу небезпеку представляє можливість ініціювання техногенних катастроф і застосування засобів масового ураження.

Виходячи з вищевикладеного, особливої важливості набуває наявність засобів індивідуального та колективного захисту виробничого персоналу підприємств і населення.

Наявний фонд захисних споруд міста складається з 223 сховищ, 63% з яких не готові до використання за призначенням, потребують капітального ремонту і доукомплектування спецобладнанням, а деякі не підлягають відновленню. На загальному фоні у гіршому стані знаходяться споруди, що належать до комунальної власності міста: з 97 споруд – 74 не готові до прийому людей.

Проведення заходів у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативне реагування на них у значній мірі залежить від засобів зв’язку, оповіщення та інформування. Обладнання існуючої системи централізованого оповіщення технічно і морально застаріло і не відповідає вимогам Кодексу цивільного захисту України. На об’єктах міста розташовано 126 електросирен, з них 103 централізованого ввімкнення та 23 автономного запуску. Проводове мовлення у минулому як один із основних засобів інформування населення про заходи цивільного захисту на території міста за рядом причин не працює і потребує альтернативної заміни з використанням сучасних технологій. Потребує продовження вирішення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ щодо встановлення на території міста, у т.ч. у місцях масового перебування людей, сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту. На даний час, відповідно до затвердженої схеми озвучення території, у співпраці з операторами радіомовних компаній (“Рідна вулиця”, “Радіо “Квартал”), встановлено 150 вуличних гучномовців, які підключені до міської системи централізованого оповіщення.

Вжиття додаткових заходів потребує ситуація на водних об’єктах міста. У 2015 році на акваторії міста відбулося 13 подій, загинуло 8 осіб. Основними причинами трагічних випадків, що призводять до загибелі людей, крім нехтування правилами безпеки поведінки людей на воді та льоду, залишається недостатнє вжиття запобіжних заходів, відсутність достатньої кількості рятувальних станцій.

Досвід роботи з проведення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, свідчить, що тільки наявність резервних фінансових та матеріальних ресурсів може гарантовано забезпечити оперативне виконання необхідних робіт. Місто має матеріальний резерв, але він потребує постійного поповнення і розширення номенклатури для покращання ефективності реагування на можливі надзвичайні ситуації та їх попередження.

З метою виконання невідкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за останні неповні чотири роки (2013-2016) приймались рішення про виділення з міського матеріального резерву матеріальних цінностей на суму 1,174 млн. грн.

Кількість виданих рішень виконкому Миколаївської міської ради

“Про виділення матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва”

по роках

 

Рік

Кількість прийнятих рішень виконкому  Миколаївської міської ради “Про виділення матеріалів з матеріального резерву м.Миколаєва”, шт.

Виділено матеріалів з матеріального резерву
м. Миколаєва на суму, грн.

2013

8

95 543

2014

11

190 693

2015

12

285 582

І півріччя 2016

8

602 723

Всього

39

1 174 541

З метою недопущення загибелі громадян у період різкого зниження температури повітря, щороку організовується функціонування пунктів обігріву та ночівлі для бездомних громадян, потребує вирішення питання сплати за електроенергію, роботу електроустаткування пунктів.

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту у місті  Миколаєві протягом 2016 року здійснювалась у рамках виконання завдань і заходів міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Миколаєва на 2016 рік.

У зв’язку із закінченням у 2016 році терміну дії зазначеної програми, враховуючи вимоги Кодексу цивільного захисту України, відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту виникає необхідність у прийнятті міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки (далі – Програма).

Мета Програми

Метою Програми є:

1. Забезпечення підвищення рівня цивільного захисту населення та територій м. Миколаєва на 2017-2019 роки.

2. Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності території міста від наслідків таких ситуацій.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту шляхом здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави, міста, суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених законодавством.

Забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом виконання комплексу організаційних, управлінських та практичних заходів, зокрема:

– здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

– запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

– реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію;

– підготовка керівного складу, органів управління, сил цивільного захисту і населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

Зазначені заходи реалізуються шляхом:

– оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення;

– укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту;

– здійснення евакуаційних заходів;

– інженерного захисту територій;

– медичного захисту людей;

– радіаційного і хімічного захисту людей та майна;

– навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

– моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

– забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

– реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

– управління та координація діями суб’єктів, залучених до запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій;

– організації життєзабезпечення постраждалого населення;

– проведення аварійно-відновлювальних робіт;

– відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

– організації підготовки та інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту.

Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у Паспорті цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту міста Миколаєва на 2017-2019 роки (додаток 1).

Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інші акти законодавства.

Відповідно до мети та пріоритетів розвитку цивільного захисту визначені такі основні завдання, а саме:

– забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх наслідків;

– проведення попереджувальних заходів у сфері захисту населення, техногенної та пожежної безпеки, з метою досягнення прийнятого рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

– забезпечення достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм і заходів цивільного захисту;

– розвиток створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення необхідних фінансових і матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

– розроблення і впровадження заходів щодо безаварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення міста, виконання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту;

– розроблення та впровадження новітніх технологій, спрямованих на запобігання надзвичайних ситуацій;

– підтримання у готовності систем управління, оповіщення та зв’язку до застосування за призначенням;

– забезпечення обов’язковим обслуговуванням державними аварійно-рятувальними службами потенційно небезпечних об’єктів та окремих території міста згідно з чинним законодавством;

– скорочення застосування шкідливих речовин на об’єктах, які мають їх в технологічному виробництві шляхом послідовної їх модернізації на підставі передових та нешкідливих технологій;

– своєчасне проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;

– надання оперативної допомоги населенню, з використанням засобів цивільного захисту, в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

– оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне інформування про обстановку, яка склалася, заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям, та подолання їх наслідків;

– підготовка населення, керівного складу і фахівців цивільного захисту до дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

Виконання Програми дасть змогу:

– підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері техногенної і природної безпеки;

– покращити діяльність органів місцевого самоврядування в напрямку вирішення актуальних проблем захисту населення, об’єктів і територій від небезпечних факторів різного характеру;

– знизити втрати від надзвичайних ситуацій;

– поліпшити якість необхідних управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– забезпечити ефективне використання коштів резервного фонду бюджету міста;

– забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян;

– підвищити роль і вплив органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

Очікувані результати та обґрунтування ефективності виконання програмних заходів визначаються в конкретному, вимірювальному та порівняльному вигляді з економічних, соціальних та екологічних напрямків.

У зв’язку із специфікою проблем, що розв’язуються, визначаються наступні показники ефективності програмних заходів:

– зменшення економічних втрат;

– підвищення ефективності витрат на заходи щодо зниження ризику або попередження надзвичайних ситуацій;

– зменшення кількості загиблих людей;

– зменшення кількості постраждалого населення;

– повнота моніторингу;

– достовірність прогнозу виникнення надзвичайних ситуацій;

– збитки порівняно з попереднім періодом;

– гарантований захист населення від надзвичайних ситуацій;

– швидкість ліквідації надзвичайних ситуацій та подій;

– зниження соціальної напруженості серед населення у зоні надзвичайної ситуації;

– перелік та масштаби робіт щодо соціальної реабілітації постраждалого населення.

Співвідношення цих параметрів за результатами звітного року та попередніх визначають ефективність реалізації Програми, за винятком показників, кількісний зміст яких можливо досягнути за умови повного фінансування відповідних заходів Програми, а саме:

№ п/п

Показник

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

Кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту, комунальної форми власності, од.

1

2

2

2

Кількість пожежних депо на території м. Миколаєва, од.

6

6

7

3

Кількість рятувальних станцій на території м. Миколаєва, од.

1

5

Кількість блоків оповіщення БО-FM-04-1 на об’єктах з масовим перебуванням людей (комунальної форми власності)

58

75

86

6

Засоби індивідуального захисту органів дихання для забезпечення працівників органів місцевого самоврядування,

% забезпеченості

64

77

90

7

Засоби індивідуального захисту органів дихання для забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає

у прогнозованих зонах хімічного ураження, % забезпеченості

10

12

14

8

Друк та розповсюдження пам’яток для населення, од.

150000

150000

150000

Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми визначені в додатку 2.

Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Організаційна робота щодо виконання визначених Програмою заходів покладається на відповідального виконавця.

Контроль за виконанням Програми покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, яке здійснює:

– координацію заходів Програми;

– підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 20 січня на підставі аналізу стану виконання Програми надає узагальнений звіт про виконання Програми до управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.

Додатки до Програми:

1. Паспорт міської цільової програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.

2. Завдання і заходи з виконання міської цільової програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.

_________________________________________________________

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

міської цільової соціальної програми

забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ____________ №_____

2. Ініціатор:

– постійна комісія міської ради з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології;

– управління з питань НС та ЦЗН  Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради.

4. Відповідальний виконавець: управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради.

5. Співвиконавці:

– департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

6. Термін виконання: 2017-2019 роки.

7. Обсяги та джерела фінансування:

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування (тис.грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2017

2018

2019

Міський бюджет

55657,348

17433,762

16445,823

21777,763

Інші джерела фінансування

9600,00

200,00

4700,00

4700,00

Всього

65257,348

17633,762

21145,823

26477,763

Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи

з виконання міської цільової програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний

результат

Всього

У тому числі за роками

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації

1.1. Придбання обладнання для забезпечення роботи мобільних оперативних груп органів управління та розрахунково-аналітичних груп

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

13,8

11,5

6,8

Постійна готовність до дій і взаємодії органів управління, сил та засобів цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

13,8

11,5

6,8

Інші джерела фінансування:

– залучених

1.2.  Поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами та матеріалами, необхідними для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

1355,00

1430,00

1505,00

Забезпечення проведення невідкладних відновлювальних робот і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

У тому числі кошти міського бюджету

1355,00

1430,00

1505,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

2

Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

2.1. Фінансування заходів з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування територій та потенційно небезпечних об’єктів комунальної власності і заходів з рятування на водах

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

8574,3

8574,3

8574,3

Ефективне запобігання та оперативне реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, випадки, пов’язані з небезпекою на воді

У тому числі кошти міського бюджету

8574,3

8574,3

8574,3

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.2. Утримання та реконструкція (модернізація) міської системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій керівного складу та населення міста

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

978,50

955,10

924,00

Забезпечення постійної готовності міської системи оповіщення та зв’язку

У тому числі кошти міського бюджету

978,50

955,10

924,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.3. Утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

315,00

315,00

285,00

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

У тому числі кошти міського бюджету

315,00

315,00

285,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.4. Накопичення засобів індивідуального захисту

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

2.4.1. Для забезпечення  працівників органів місцевого самоврядування

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

71,0

71,0

71,0

У тому числі кошти міського бюджету

71,0

71,0

71,0

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.4.2. Для забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих зонах хімічного ураження

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

21,0

21,0

21,0

У тому числі кошти міського бюджету

21,0

21,0

21,0

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.5. Забезпечення працівників територіального формування та спеціалізованих служб ЦЗ засобами індивідуального захисту , приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного та хімічного контролю

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

124,062

174,063

174,063

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

У тому числі кошти міського бюджету

124,062

174,063

174,063

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.6. Здійснення заходів з утилізації металевої ртуті та інших небезпечних речовин, виявлених на території міста

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН

Всього:

10,0

10,0

10,0

Забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

У тому числі кошти міського бюджету

10,0

10,0

10,0

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.7. Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку мкр. Намив

До 2019 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

150,0

3750,0

3750,0

Забезпечення заходів із запобігання загибелі людей на воді

У тому числі кошти міського бюджету

1500

3750,0

3750,0

Інші джерела фінансування:

– залучених

2.8. Придбання спеціальних транспортних засобів та спеціального обладнання для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

5440,00

420,00

6200,00

Ефективне та оперативне реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, випадки, пов’язані з небезпекою на воді

У тому числі кошти міського бюджету

5440,00

420,00

6200,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

3

Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

3.1. Організація комплексного освоєння підземного простору, підвальних та інших заглиблених приміщень, з урахуванням їх пристосування для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

До 2019 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

 

Всього:

 

150,00

 

158,30

 

166,60

Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

У тому числі кошти міського бюджету

150,00

158,30

166,60

Інші джерела фінансування:

– залучених

3.2. Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву

До 2018р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

100,00

470,00

Якісне зберігання матеріальних засобів

У тому числі кошти міського бюджету

100,00

470,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

4

Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки

4.1. Будівництво пожежного депо в мкр. “Ліски-2” на чотири автомобілі згідно з планом розвитку м. Миколаєва

Підвищення рівня захисту населення і території

4.1.1. Відведення землі під будівництво пожежного депо згідно з планом розвитку м. Миколаєва та розроблення проектно-кошторисної документації

До 2017 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

200,0

У тому числі кошти міського бюджету

Інші джерела фінансування:

– залучених

200,0

4.1.2. Будівництво першої черги пожежного депо згідно з планом розвитку м. Миколаєва

До 2018 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

4700,0

У тому числі кошти міського бюджету

Інші джерела фінансування:

– залучених

4700,0

4.1.3. Будівництво другої черги пожежного депо згідно з планом розвитку м. Миколаєва

До 2019 р.

Департамент ЖКГ ММР

Всього:

4700,0

У тому числі кошти міського бюджету

Інші джерела фінансування:

– залучених

4700,0

5

Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту

5.1. Виготовлення та розповсюдження пам’яток для навчання населення щодо  дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

Щороку

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

81,10

85,56

90,00

Забезпечення інформування населення у сфері цивільного захисту

У тому числі кошти міського бюджету

81,10

85,56

90,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

6

Заходи щодо створення комунальної аварійно-рятувальної служби

6.1. Замовлення техніко-економічного обґрунтування щодо доцільності створення комунальної аварійно-рятувальної служби

До 2017 р.

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Всього:

50,00

Експертний висновок регіональної торгово-промислової палати щодо розрахунків доцільності створення комунальної аварійно-рятувальної служби та правовий аналіз її діяльності

У тому числі кошти міського бюджету

50,00

Інші джерела фінансування:

– залучених

Всього

У тому числі кошти міського бюджету

Інші джерела фінансу-вання

Департамент ЖКГ ММР

7650,00

9600,00

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

48007,348

Разом:

55657,348

9600,00