Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

Обгрунтування щодо закупівлі послуги з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих території міста Миколаєва

Затверджено

рішення уповноваженої особи

від 27.01.20222

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

Код ДК 021:2015 — 75250000-3 послуги пожежних і рятувальних служб (послуги з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих території міста Миколаєва)

Якість товару повинна відповідати вимогам ГСТУ 75.2-24361240-001-2001.

Аварійно-рятувальна служба повинна забезпечити організацію та здійснення аварійно-рятувального обслуговування об’єктів Замовника з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, інших послуг відповідно до договору:

п/п

Назва зони

Номер зони

Стислий опис зони

Підстава для обслуговування

1

Рекреаційна зона активного відпочинку

Р-2

До зони входять міські території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення

ПКМУ №763

від 26.10.2016

2

Рекреаційно-розважальна зона

Р-5

До зони входять переважно прибережні території, що використовуються населенням для відпочинку

ПКМУ №763

від 26.10.2016

Згідно з ст. 133 Кодексу цивільного захисту України суб’єкти господарювання та окремі території, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними службами та формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які пройшли атестацію в установленому порядку.

Таким чином альтернативи залучення інших підприємств, установ та організацій до постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування крім формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту не має.

Відповідно до Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться в максимально стислі строки, безперервно до їх повного завершення, з найбільш ефективним використанням можливостей сил і засобів, за умови неухильного виконання вимог правил безпеки та дотримання встановленого режиму роботи рятувальників.

При діях в умовах хімічного, радіоактивного забруднення, пожеж, а також аномальних температур навколишнього повітря робота організовується із урахуванням необхідності збереження працездатності особового складу аварійно-рятувальних підрозділів і можливостей спеціальної техніки та устаткування.

Режим роботи при цьому повинен установлюватися з урахуванням часу захисної дії ізолюючих засобів і засобів індивідуального захисту органів дихання та зору, а також закономірностей змінення працездатності людини при роботі в певних умовах.

При плануванні цілодобового ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт тривалість робочих циклів, включаючи перерви на відпочинок, не повинна перевищувати вісім годин і встановлюється у кожному конкретному випадку на основі показників, які характеризують сталу працездатність упродовж визначеного часу. Уночі тривалість роботи рятувальників зменшується на 25%, відповідно збільшується час на відпочинок.

Таким чином у постійній готовності має перебувати, як мінімум одна резервна оперативна одиниця для надання допомоги діючим групам у разі виникнення екстремальних ситуацій.

Відповідно до Порядку здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 5, кількість оперативних одиниць державної аварійно-рятувальної служби (формування), що обслуговує об’єкт, визначається в залежності від спеціалізації та нормативу їх виїзду на об’єкти, що регламентується планами реагування на надзвичайні ситуації (планами ліквідації аварій, планами локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій). При цьому враховується те, що об’єкт повинна обслуговувати щонайменше одна оперативна одиниця, а також дислокація та диспозиція виїздів на аварійно-рятувальні роботи, необхідність організації праці в режимі цілодобового функціонування, можливість поєднання сил і засобів декількох формувань державної аварійно-рятувальної служби.

Враховуючи вищевикладене для забезпечення належного постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих територій міста залучення, як мінімум 2 (двох) оперативних одиниць аварійно-рятувального формування.

Відповідно до спільного наказу МНС та Мінекономіки України від 15.12.2003495/369Про затвердження Порядку визначення розмірів оплати за обслуговування об’єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами” визначення витрат на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування здійснюється шляхом техніко-економічних розрахунків, проведених з використанням технічних норм та нормативів, що зафіксовані технічною документацією, статистичних даних з врахуванням економічних умов діяльності: форм і систем оплати праці, цін на матеріали і ресурси, що передбачені в році, що планується, нормативів платежів, визначених законодавством, та з урахуванням виконання планових показників попереднього періоду.

Оплата постійного і обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування є відшкодуванням фактичних трудових та матеріальних затрат державної аварійно-рятувальної служби (формування).

Витрати, пов’язані з функціонуванням оперативних одиниць та управління ними в режимі постійної готовності, групуються за наступними статтями:

– прямі витрати на утримання оперативних одиниць;

– загальновиробничі витрати на утримання оперативних одиниць рятувальників;

– адміністративні (загальногосподарські) витрати на утримання оперативних одиниць рятувальників.

З урахуванням вартості утримання оперативної одиниці ДВГРЗ ДСНС України на 2022 рік, очікувана вартість послуги з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих території міста Миколаєва, складає 9551698,00 грн.

№№ з/п

Найменування статей витрат

(середньо-арифметичні за період з 01.01.2022, 01.07.2022, 01.12.2022)

Сума на місяць

(без ПДВ), грн.

1

Прямі витрати на утримання оперативної одиниці

219 352,75

2

Загальні (загальновиробничі) витрати

155 583,19

3

Адміністративні (загальногосподарські) витрати

80 536,81

Разом на одну оперативну одиницю в місяць:

455 472,75

Кількість оперативних одиниць

2,0971

Сума на місяць:

955169,8

Всього за 10 місяців 2022 року

9551698,00

Інформація оприлюднюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Уповноважена особа Сергій ЖМУР

Мітки: