Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, форми

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI

Оформлення запитів на інформацію

 

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

 1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 4. Письмовий запит подається в довільній формі.
 5. Запит на інформацію має містити:
  • 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
 7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Звертатися необхідно:

 • усно за тел.: 37-25-21, 37-07-50, 37-45-23
 • електронною поштою: [email protected], [email protected]
 • письмово (на конверті вкажіть «Публічна інформація»).

Фізичним особам для реєстрації запиту на інформацію  необхідно звертатися до відділу по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради за адресою: вул.Адміральська, 20, департамент з надання адміністративних послуг, 3 під’їзд, робочі місця 1, 2 (тел. 37-25-21).

Юридичним особам та об’єднанням громадян без статусу юридичної особи для реєстрації запиту на інформацію звертатися до сектору приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради за адресою: вул. Адміральська, 20, каб. 152 (тел. 37-45-23).

ФОРМИ для подання запиту на отримання публічної інформації