Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

I квартал

Інформація

про стан створення та використання матеріального резерву м. Миколаєва для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за І квартал 2017 року, станом на 20 березня 2017 року.

1. Організація та виконання заходів по створенню місцевих матеріальних резервів.

1.1 Виконання заходів місцевих програм щодо створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Повна назва рішення, яким затверджено місцеву програму, в якій передбачено заходи по створенню місцевого матеріального резерву (номер заходу відповідно до програми)

Дата та номер рішення прийняття програми

Обсяги запланованих коштів передбачених згідно програми на заходи по створенню або поповненню матеріального резерву (тис. грн.)

Фактично виділено коштів з місцевого бюджету на поточний 2017 рік, тис.грн.

Освоєно коштів,

тис. грн.

Залишок неосвоєних коштів, тис.грн.

всього

2017

2018

2019

З початку року

За звітний період (квартал)

Рішення Миколаївської міської ради “Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки” (пункт 1.2.)

23.12.17 № 13/15

4290,000

1355,00

1430,00

1505,00

1355,00

0,00

0,00

1355,00

У звітному періоді матеріальний резерв не поповнявся.

1.2 Інформація щодо виданих розпоряджень місцевих органів про організацію створення місцевих матеріальних резервів: Рішення МВК від 26.02.2016 № 173.

1.3 Інформація про розробку та затвердження номенклатур місцевих матеріальних резервів: рішення МВК від 26.02.2016 № 173, рішення МВК від 26.10.2016 № 957.

1.4 Інформація щодо визначених місць зберігання матеріальних цінностей місцевих матеріальних резервів:

Будівельні матеріали, засоби енергозабезпечення та водопостачання, засоби захисту, засоби життєзабезпечення, засоби локалізації та збору нафтопродуктів зберігаються на складах за адресою: вул. Гмирьова, 4. Паливо-мастильні матеріали зберігаються у талонах в Управлінні з питань НС та ЦЗН ММР за адресою: вул. Адміральська, 14.

1.5 У звітному періоді договори про зберігання не укладалися.

2. Інформація про стан накопичення матеріальних цінностей для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до матеріального резерву м. Миколаєва.

Станом на 20.03.2017 року

Форма 10/1 резерв

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Необхідно % накопичення Видано на НС Матеріальні Примітка
матеріальних Затверджено Фактично закласти (*) Кількість ресурси, які
цінностей резерву, номенклатурою закладено Кількість можуть бути
затверджених Кількість Кількість залучені у
номенклатурою Сума Сума Сума Сума випадку
тис.грн тис.грн тис.грн тис.грн надзвичайної
ситуації (**)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Шифер будівельний лист 1000 84,190 526 59,360 474 24,830 53 480 24,830 ***
2 Рубемаст рулон 300 44,100 0 0,000 300 44,100 0 300 44,100 ***
3 Скло віконне кв. м 600 47,700 200 15,900 400 31,800 33 400 31,800 ***
4 Пиломатеріали м. куб 10 45,372 4,01 28,305 5,990 17,067 40 5,91 16,787 ***
5 Цвяхи будівельні кг 500 11,688 229 7,266 271 4,422 46 246 3,974 ***
6 Кільце залізобетонне шт. 12 5,106 11 4,681 1 0,468 92 0 0,000
7 Металопрокат т 9 108,744 9,462 100,440 0,54 8,304 105 0 0,000
8 Кабель 0,4 кВт п. м. 600 97,180 624 97,180 0 0,000 104 0 0,000
9 Муфта кабельна к-т 45 11,309 0 0,000 45 11,309 0 45 11,309 ***
10 Провід АПВ-35 п. м 400 2,860 0 0,000 400 2,860 0 400 2,860 ***
11 Кабель СИП-4 п. м 4000 47,033 2000 23,333 2000 23,700 50 2000 23,700 ***
12 Труба ПЕ-100 d=110мм п. м 100 6,660 100 6,660 0 0,000 100 0 0,000
13 Труба ПП d=500-1000мм п. м 72 78,000 48 28,000 24 50,000 67 0 0,000
14 Труба СТ d=80-600мм п. м 500 125,000 0 0,000 500 125,000 0 42 34,062 ***
15 Бензин л 25000 568,000 12635 261,030 12365 306,970 51 1180 23,799 ***
16 Дизельне пальне л 40000 827,600 16055 297,339 23945 530,261 40 3710 68,708 ***
17 Газ л 3000 36,600 1380 13,625 1620 22,975 46 0 0,000 ***
18 Шланговий протигаз к-т 14 12,080 14 12,080 0 0,000 100 0 0,000
19 Захисний костюм Л-1 к-т 24 4,800 12 2,400 12 2,400 50 12 2,400 ***
20 Кухня польова к-т 1 47,085 1 47,085 0 0,000 100 0 0,000
21 Пересувна станція для відкачування води к-т 1 48,049 1 48,049 0 0,000 100 0 0,000
22 Мішок поліпропіленовий шт. 10000 15,400 10000 15,400 0 0,000 100 0 0,000
23 Шанцевий інструмент шт. 1000 81,000 200 17,200 800 63,800 20 300 23,300 ***
24 Сорбуючі бонові загородження п.м 200 41,788 201 41,788 0 0,000 101 0 0,000
25 Сорбуючий біопрепарат л 2000 20,740 1280 13,440 720 7,300 64 0 0,000
ВСЬОГО:     2418,084   1140,561   1277,566 58   311,629  

* Матеріальні ресурси, які необхідно закласти до резерву затвердженого номенклатурою

** Зазначені матеріальні ресурси знаходяться на підприємствах незалежно від форм власності за договорами.

*** На підставі рішень МВК від 01.12.2016 № 1102, від 27.01.2017 № 81, від 03.02.2017 № 88, від 24.02.2017 № 176, від 24.02.2017 № 177, від 24.02.2017 № 190, виділено матеріали для здійснення невідкладних заходів з попередження НС та ліквідації їх наслідків.

3. Стан формування та використання резервного фонду бюджету м. Миколаєва

з/п

Передбачено коштів станом на 20.03.2017 року

Використання коштів резервного фонду в 2017 році

Обсяг резервного фонду, тис. грн

Відсоток резервного фонду від видатків загального фонду бюджету, %

Обсяг виділених коштів, тис. грн

Рішення про виділення коштів з резервного фонду

Залишок коштів резервного фонду, тис. грн

2589,80

0,10

0,00

2589,80