Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

ТЕЛЕФОН

(0512) 37-36-14

IV квартал

Інформація

про стан створення та використання матеріального резерву м. Миколаєва для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за ІV квартал 2017 року, станом на 20 грудня 2017 року.

1. Організація та виконання заходів по створенню місцевих матеріальних резервів.

1.1 Виконання заходів місцевих програм щодо створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Повна назва рішення, яким затверджено місцеву програму, в якій передбачено заходи по створенню місцевого матеріального резерву (номер заходу відповідно до програми)

Дата та номер рішення прийняття програми

Обсяги запланованих коштів передбачених згідно програми на заходи по створенню або поповненню матеріального резерву (тис. грн.)

Фактично виділено коштів з місцевого бюджету на поточний 2017 рік, тис.грн.

Освоєно коштів,

тис. грн.

Залишок неосвоєних коштів, тис.грн.

всього

2017

2018

2019

З початку року

За звітний період (квартал)

Рішення Миколаївської міської ради “Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки” (пункт 1.2.)

23.12.17 № 13/15

4290,000

1355,00

1430,00

1505,00

1355,00

1354,918

231,324

0,082

У звітному періоді матеріальний резерв поповнено:

Труба СТ d-80-600 (м.п.)

672

Шифер (шт)

300

1.2 Інформація щодо виданих розпоряджень місцевих органів про організацію створення місцевих матеріальних резервів: Рішення МВК від 26.02.2016 № 173.

1.3 Інформація про розробку та затвердження номенклатур місцевих матеріальних резервів: рішення МВК від 26.02.2016 № 173, рішення МВК від 28.04.2017 № 343.

1.4 Інформація щодо визначених місць зберігання матеріальних цінностей місцевих матеріальних резервів:

Будівельні матеріали, засоби енергозабезпечення та водопостачання, засоби захисту, засоби життєзабезпечення, засоби локалізації та збору нафтопродуктів зберігаються на складах за адресою: вул. Гмирьова, 4. Паливо-мастильні матеріали зберігаються у талонах в Управлінні з питань НС та ЦЗН ММР за адресою: вул. Адміральська, 14.

1.5 У звітному періоді договори про зберігання не укладалися.

2. Інформація про стан накопичення матеріальних цінностей для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до матеріального резерву м. Миколаєва.

Станом на 20.12.2017 року

Форма 10/1 резерв

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Необхідно % накопичення Видано на НС Матеріальні Примітка
матеріальних Затверджено номенклатурою Фактично закласти (*) Кількість ресурси, які
цінностей резерву, закладено Кількість можуть бути
затверджених Кількість Кількість залучені у
номенклатурою Сума Сума Сума Сума випадку
тис.грн тис.грн тис.грн тис.грн надзвичайної
ситуації (**)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Шифер будівельний лист 1000 124,208 1260 156,502 0 0,000 126 820 65,240 ***
2 Скло віконне кв. м 200 15,900 148,52 11,807 51,48 4,093 74 451,48 34,776 ***
3 Пиломатеріали м. куб 10 34,146 9,7165 33,024 0,284 1,122 97 7,935 22,335 ***
4 Цвяхи будівельні кг 500 17,035 494 16,944 6 0,091 99 371 5,161 ***
5 Кільце залізобетонне шт. 11 4,681 11 4,681 0 0,000 100 0 0,000
6 Металопрокат т 9 108,744 8,462 100,440 0,54 8,304 94 0 0,000
7 Кабель 0,4 кВт п. м. 600 93,442 624 97,180 0 0,000 104 0 0,000
8 Кабель СИП-4 п. м 2000 23,333 2000 23,333 0 0,000 100 2000 23,700 ***
9 Труба ПЕ-100 d=110мм п. м 100 6,660 100 6,660 0 0,000 100 0 0,000
10 Труба ПП d=500-1000мм п. м 72 82,124 72 82,124 0 0,000 100 48 28,000 ***
11 Труба СТ d=80-600мм п. м 500 125,000 672 191,124 0 0,000 134 42 34,062 ***
12 Бензин л 25000 562,969 24845 531,343 155 31,626 99 3780 59,549 ***
13 Дизельне пальне л 40000 827,600 35070 696,645 4930 130,955 88 7770 139,682 ***
14 Газ л 3000 36,600 3080 33,668 0 0,000 103 0 0,000 ***
15 Шланговий протигаз к-т 14 12,080 14 12,080 0 0,000 100 0 0,000
16 Захисний костюм Л-1 к-т 24 7,800 24 7,800 0 0,000 100 12 2,400 ***
17 Кухня польова к-т 1 47,085 1 47,085 0 0,000 100 0 0,000
18 Пересувна станція для відкачування води к-т 1 48,049 1 48,049 0 0,000 100 0 0,000
19 Мішок поліпропіленовий шт. 10000 15,400 10000 15,400 0 0,000 100 0 0,000
20 Шанцевий інструмент шт. 1000 87,200 1000 87,200 0 0,000 100 300 23,300 ***
21 Намет 3х2 шт. 4 19,200 4 19,200 0 0,000 100 0 0,000
22 Дезкилимок для автобарера шт. 20 70,000 20 70,000 0 0,000 100 0 0,000
23 Сорбуючі бонові загородження п.м 200 41,788 201 41,788 0 0,000 101 0 0,000
24 Сорбуючий біопрепарат л 2000 20,740 1130 11,865 870 8,875 57 150 1,575 ***
ВСЬОГО:     2431,784   2345,942   185,066 99   439,780  

* Матеріальні ресурси, які необхідно закласти до резерву затвердженого номенклатурою.

** Зазначені матеріальні ресурси знаходяться на підприємствах незалежно від форм власності за договорами.

*** На підставі рішень МВК від 01.12.2016 № 1102, від 27.01.2017 № 81, від 03.02.2017 № 88, від 24.02.2017 № 176, від 24.02.2017 № 177, від 24.02.2017 № 190, від 24.03.2017 № 193, від 28.04.2017 № 341, від 28.04.2017 № 342, від 13.05.2017 № 382, від 29.06.2017 № 539, від 14.07.2017 № 593, від 04.08.2017 № 597, від 28.08.2017 № 724, від 29.09.2017 № 751, від 24.11.2017 № 995 виділено матеріали для здійснення невідкладних заходів з попередження НС та ліквідації їх наслідків.

3. Стан формування та використання резервного фонду бюджету м. Миколаєва

з/п

Передбачено коштів станом на 20.03.2017 року

Використання коштів резервного фонду в 2017 році

Обсяг резервного фонду, тис. грн

Відсоток резервного фонду від видатків загального фонду бюджету, %

Обсяг виділених коштів, тис. грн

Рішення про виділення коштів з резервного фонду

Залишок коштів резервного фонду, тис. грн

2589,80

0,10

0,00

2589,80